Vorbasse Fritidscenter

Case

Offentlig

Fra naturgas til jordvarme og varmepumper

Tidligere blev Vorbasse Fritidscenter opvarmet af seks gasfyr med en kapacitet på i alt 290 kW. I dag er gasfyrene afløst af to 84 kW jordvarmepumper. CO2-reduktionen er beregnet til 143 ton.

»Billund Kommune, som driver Vorbasse Fritidscenter, har et ønske om at fremme grønne energitiltag. Det er baggrunden for, at vi har skiftet fra naturgas til eldrevne varmepumper baseret på jordvarme,« siger Henrik Langhoff, projektleder i Billund Kommune.

»Varmepumper er en godt afprøvet teknologi med dokumenteret lang levetid. Det samme gælder jordvarmeslanger,« siger han videre.

Ud over beregninger af energibesparelser og tilskud ved en konvertering til varmepumper har Nordic Green Solutions også hjulpet kommunen med at sikre, at de valgte varmepumper kunne dække varmebehovet i fritidscentret.

Efter en indkøringsperiode er erfaringerne fra Vorbasse Fritidscenter, at de selvregulerende varmepumper kører, som de skal.

Nordic Green Solutions har beregnet en årlig besparelse på 674.000 kWh ved konverteringen til varmepumper – medregnet varmegenvinding fra fritidscentrets svømmehal.

»Samarbejdet med Nordic Green Solutions har været rigtig godt« fortæller Henrik Langhoff, projektleder i Billund Kommune, som kan glæde sig over, at konverteringen til varmepumper vil beregnet medføre en CO2-reduktion på 143 ton ved elimineringen af naturgas til opvarmning.

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os