Energisyn

Energy audit

Med det lovpligtige energisyn gør du noget godt for din forretning ved at afdække dit energiforbrug og få et overblik over, hvor du kan spare på ressourcerne. Det er ikke kun godt for din forretning. Det er godt for os alle.

Med det lovpligtige energisyn gør du noget godt for din forretning ved at afdække dit energiforbrug og få et overblik over, hvor du kan spare på ressourcerne. Det er ikke kun godt for din forretning. Det er godt for os alle.

Større virksomheder skal have foretaget et obligatorisk energisyn hvert 4. år jf. EU’s energieffektivitetsdirektiv. Det gælder ca. 1200 danske virksomheder – måske også din. Du kan læse indholdet af EU-bekendtgørelsen her: Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Hvis din virksomhed har 250 ansatte i fuldtidsstillinger globalt og en årsomsætning på mere end 50 mio. euro og/eller en årlig balance på over 43 mio. euro, skal din virksomhed have foretaget energisyn – medmindre I allerede har implementeret et certificeret energiledelsessystem eller har et lavt energiforbrug. Er du ikke er blandt de ca. 1.200 virksomheder, betyder det ikke, at du skal lade være med at få foretaget et energisyn. Tværtimod. Så er en energikortlægning et godt sted at starte.


Book a meeting

We are ready to arrange a non-binding meeting with you, where you can hear more about our technical and green approach.

Call us now
or

Hvad indebærer et Energisyn?

Et Energisyn kan beskrives som en systematisk fremgangsmåde, der bliver benyttet for at opnå fyldestgørende viden om en virksomheds eksisterende energiforbrug indenfor bygninger, transport og proces. I energisynet kvantificerer og identificerer man derfor de omkostningseffektive energisparemuligheder, den pågældende virksomhed har.

For nogle virksomheder ses energisynet som en uomgængelig betingelse, hvilket er ærgerligt, da Energisynet kan bidrage positivt til virksomhedens drift. Igennem et Energisyn får du ikke bare overblik over virksomhedens energiforbrug, men også anbefalinger til hvordan virksomheden kan få optimeret sine processer. I får altså indblik og værktøjer I kan bruge til at spare energi her og nu samt i fremtiden.

Energisyn af din virksomhed

Skal vi udføre din virksomheds energisyn, får du besøg af en af vores certificerede energisynskonsulenter. Konsulenten gennemgår din virksomheds bygninger, anlæg, udstyr og transport og kortlægger energiforbrug og -forhold, som kan føre til energieffektivisering i din virksomhed.

Når vi energisyner din virksomhed, gør vi følgende:

  • Indsamler relevante data
  • Gennemgår dine bygninger, anlæg og udstyr
  • Analyserer data og udarbejder energisynsrapporten, hvor vi har identificeret områder, der har mulighed for forbedring
  • Ved gennemgang af rapporten viser vi dig konkrete energispareforslag og rådgiver om indberetning

Du kan læse mere om, hvordan man får indberettet sit energisyn korrekt her.

Hvad koster et energisyn?

Bæredygtighed skal kunne ses på bundlinjen. Det er en langsigtet investering i både din forretning og i miljøet, og et energisyn kan være en vigtig platform til at identificere og optimere energiforbrug og -muligheder.

Prisen afhænger især af hvilken type virksomhed, du har, antallet af jeres lokationer og forbrugsområder samt den tid, vi bruger på at indsamle data om jeres virksomhed. Derfor vil prisen for et Energisyn altid være individuel.

Du skal selvfølgelig have mest muligt for pengene og mest muligt ud af energisynet med implementering af de mest rentable energibesparelser for netop din virksomhed. Derfor giver vi dig rabat på energisynet, hvis din virksomhed indgår en flerårig aftale om realisering og fastholdelser af energibesparelser med os som energipartner. Det er din vej til grøn og værdiskabende forretning – både i dag, i morgen og om 10 år. Vi kalder det udvidet energisyn.

Med et energisyn fra NGS har Hotel Viking fået identificeret tiltag, der kan give dem en energibesparelse på 107.000 kWh/år.