Livscyklusanalyse

Ved du, hvordan dine produkter, services eller hele din virksomhed påvirker miljøet?

Første skridt på vejen til en grønnere virksomhed er at få overblik over den nuværende situation. Kender du ikke din virksomheds klimaaftryk, er det vanskeligt at vide, hvor det giver størst værdi at sætte ind. Det er her, en livscyklusanalyse kommer ind i billedet.

Livscyklusanalyse, livscyklusvurdering, life cycle assessment, LCA. Metoden har mange navne, men summen er, at det giver dig et detaljeret overblik over de miljømæssige påvirkninger forbundet med et produkt, ydelse eller virksomhed. Det vil sige alt lige fra råmaterialer og udvindingsmetoder til energi, vand, affald og transport.

Træf miljørigtige beslutninger på baggrund af en LCA

Forbrugere træffer i stigende grad beslutninger ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Skal dit produkt – eller produktet du er underleverandør til – udmærke sig på miljøfronten, er der god grund til at kunne dokumentere klimaaftrykket. Og netop dette kan LCA’en hjælpe dig med.

Samtidig giver LCA’en dig et solidt grundlag at træffe beslutninger ud fra. Den synliggør nemlig, hvor du med fordel kan fokusere din indsats, hvis du vil passe bedre på miljøet, reducere ressourceforbrug og optimere produktionsprocesser gennem hele værdikæden.

Du kan anvende en LCA til at:

  • Analysere og vurdere værdikæden for besparelsespotentiale
  • Udpege indsatsområder, hvor miljørigtige initiativer giver mest effekt
  • Sammenligne det miljømæssige aftryk ved produkter, løsninger m.m.
  • Dokumentere klimaaftrykket og bruge det overfor interessenter
LCA

Tilpas livscyklusanalysen efter behov

Det kan måske lyde kompleks at skulle analysere de miljømæssige påvirkninger, men det behøver det ikke at være. LCA’en er en fleksibel løsning, der kan tilpasses i både omfang og kompleksitet, så du får en LCA, som passer til netop dit behov.

Fælles for alle typer af LCA er livscyklustankegangen og de fundamentale rapporteringsprincipper. Disse er blandt andet med til at sikre kvaliteten og gennemsigtigheden af LCA’en, samt at vurderingen ser på de ting, der sker i hele produktets livscyklus, og ikke kun fokuserer på en enkelt del heraf. Livscyklustankegangen inkluderer typisk produktets/servicens livscyklus ud fra afgrænsningsprincipperne: ”cradle to cradle”, ”cradle to grave” og ”cradle to gate”. 

For mange kan det være svært at finde rundt i de forskellige løsninger inden for LCA, herunder også certificeringer, ordninger, standarder osv. Derfor har mange gavn af at få en rådgiver med på råd, som kan hjælpe med at finde den mest optimale løsning.

Klar til det næste grønne skridt?

Hos Nordic Green Solutions kan vi hjælpe dig med at få overblik over din virksomheds CO2-udledning og miljøpåvirkning – hvad enten det er på et produkt, en serviceydelse eller hele din virksomheds værdikæde.

Vælger du at samarbejde med os, kunne forløbet se sådan her ud:

1
Opstartsmøde

Med udgangspunkt i din virksomheds behov får vi defineret målsætning, formål, rammebetingelser og projektomfang.

2
Projektaftale og tidsplan

Dernæst får vi klarlagt de endelige rammer for projektet og dets forløb.

3
Dataindsamling og -behandling

Når vi har indsamlet den nødvendige data, er det tid til at analysere det energi- og ressourceforbrug, som virksomheden har ansvar eller medansvar for.

4
Visualisering og formidling af resultater

Sidst step er at få visualiseret resultaterne af analysen og rådgive virksomheden om, hvordan resultaterne kan formidles, således de lever op til markedsføringsloven og forbrugerombudsmandens retningslinjer.

Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde hos dig, hvor du kan høre mere om vores tekniske og grønne tilgang.

Ring nu på (+45) 28 11 15 36
eller jet@ngs.dk

Jens Thomsen
Consultant – Sustainability Solutions

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os