Nye regler for energisyn og energiledelse kan være på vej

Nyheder

EU arbejder på nye regler for energisyn og energiledelse, som kan få stor betydning for flere danske virksomheder. Forslaget lyder på, at:

  • virksomheder med et samlet energiforbrug på over 100 TJ (27,8 GWh) skal indføre certificeret energiledelse
  • virksomheder med et samlet energiforbrug på mellem 10-100 TJ (2,8-27,8 GWh) skal gennemføre et energisyn
  • virksomheder med et samlet energiforbrug på under 10 TJ (2,8 GWh) skal ikke længere være omfattet af krav om energisyn


Forslaget til ændringerne er en del af EU’s direktiv om energieffektivitet, som endnu ikke er vedtaget. Direktivet vil formentligt være færdigbehandlet til sommer, og ændringerne vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2024, hvis de vedtages. 

Godt råd fra vores rådgivere: Forhold dig til reglerne nu, selvom de ikke er vedtaget

Hvis din virksomhed på nuværende tidspunkt er omfattet kravet om energisyn, kan det være en god idé at forholde sig til, hvilke krav der vil blive stillet jer, hvis EU’s direktiv vedtages. Det kan nemlig godt svare sig at være på forkant, særligt hvis I skal snart skal have gennemført det lovpligtige energisyn under de nuværende regler.

Har I et energiforbrug på under 2,8 GWh, kan det f.eks. være en god idé at overveje udsættelse af fristen for energisyn til efter 2024, så I ikke gennemfører et unødvendigt energisyn.

Er jeres energiforbrug på over 27,8 GWh, kan det give mening at fremrykke det nuværende energisyn, for at frigive mere tid implementering af energiledelse under de nye regler. 

Har du brug for sparring omkring ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte vores rådgiverteam.

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os