Systemydelser

Få betaling for at skabe balance i elnettet

Har din virksomhed et anlæg, som enten forbruger eller producerer strøm, kan du sandsynligvis bidrage med systemydelser.

Systemydelser bruges til at opretholde balance i elnettet, når udbud og efterspørgsel på el ikke følges ad. Elproduktionen i Danmark kommer i stigende grad fra vedvarende energikilder som sol og vind, men det er ikke altid, at vinden blæser og solen skinner, når efterspørgslen på strøm er størst. Løsningen på dette er, at Energinet køber systemydelser af virksomheder, som stiller deres fleksibilitet til rådighed for elnettet.

Hos Nordic Green Solutions hjælper vi el-forbrugende og el-producerende virksomheder med at byde deres fleksibilitet ind på markedet for systemydelser.

Hvad er systemydelser?

Systemoperatører på elmarkedet har til opgave at sikre en stabil og sikker drift af elnettet. Fordi en stigende andel af vores elproduktion i Danmark kommer fra vedvarende energikilder, som er afhængige af vejrforhold, kan det i perioder være svært at opretholde balance mellem elproduktion og -forbrug. Løsningen på dette er systemydelser.

Systemydelser dækker over en række ydelser, som systemoperatørerne køber for at opretholde frekvensen og balancen i elnettet. Nogle af systemydelserne kommer fra virksomheder, som har vurderet, at de i perioder kan justere elforbruget på udvalgte anlæg eller stille elproduktion til rådighed via f.eks. batterier.

Sådan fungerer systemydelser

Frekvensreserver
– Kan din virksomhed levere det?

Den primære reserve i elnettet kommer fra frekvensregulering – også kaldet primærregulering. Når vores elsystem bliver belastet, får det svært ved at opretholde de 50 Hz frekvens, som er den normale strøm i vores stikkontakter. Hvis det sker, aktiverer systemoperatørerne i første omgang reserver fra forbrugsenheder, der står til rådighed for frekvensregulering.

Forbrugsenhederne findes bl.a. i virksomheder, som har anlæg, der trinløst og automatisk kan reguleres op og ned i effekt. Det kan f.eks. være anlæg som varmepumper, elkedler, kølesystemer eller ventilation.

Vil du have indblik i, om din virksomhed kan levere systemydelser? Start med at tage Energinets test.

Hvorfor levere systemydelser?

1. Få en ekstra indtjening

Din virksomhed får en ekstra indkomst for at stå til rådighed med fleksibilitet samt for effekten, der leveres, hvis dine reserver aktiveres. Det hele foregår online og hos NGS varetager vi selve handlen af systemydelser, så du blot skal koncentrere dig om din drift.

2. Bidrag til den grønne omstilling

Ved at gøre din virksomheds fleksible elforbrug eller -produktion tilgængelig for elnettet, sænker du belastningen på vores infrastruktur og bidrager samtidig til den grønne omstilling.

3. Få real-time overvågning af forbrugsmønstre

Der opsamles data på din virksomheds elforbrug, når du bidrager med systemfleksibilitet. Denne data kan bruges til at opfange uregelmæssigheder og optimere driften.  

Kom godt i gang

For-projekt og installation

Er du interesseret i at levere systemydelser, starter vi med en gennemgang af din virksomhed, hvor vi kigger på anlæg med potentiale for tilbyde fleksibilitet til elnettet. Finder vi potentiale, verificerer én af vores rådgivere, at anlægget vil kunne indgå i en aftale om systemfleksibilitet.

For at du har et solidt beslutningsgrundlag, udarbejder vi også et for-projekt. Her får du en pris på at få installeret den nødvendige styring på anlægget samt estimeret indkomsten på at stå til rådighed med fleksibilitet til elnettet.  

Aftale med NGS

Hos Nordic Green Solutions tilbyder vi virksomheder at varetage handlen med systemydelser. Vores rolle som aggregator betyder, at vi anvender en cloudbaseret SaaS løsning til at aggregere, styre og optimere fleksible energiressourcer. Via løsningen kan vi regulere de fleksible enheder i din virksomhed, så du kan tilbyde Energinet at købe systemydelser.

Når behovet for frekvensregulering opstår, sendes der et direkte signal til forbrugsenheden, som regulerer enhedens frekvens inden for det marked, man deltager i.  

Interesseret i at levere systemydelser?

Vil du gerne have afklaret, om dit el-forbrugende eller -producerende anlæg kan levere systemydelser, er vores rådgivere klar til at vurdere potentialet. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om din virksomheds muligheder.

Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde med dig, hvor du kan høre mere om vores tekniske og grønne tilgang.

Ring nu på (+45) 27 59 66 85
eller kbh@ngs.dk

Kristian Bloch-Hansen
Sales Engineer

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os