Energisyn

Energisyn

Med det lovpligtige energisyn gør du noget godt for din forretning ved at afdække dit energiforbrug og få et overblik over, hvor du kan spare på ressourcerne. Det er ikke kun godt for din forretning. Det er godt for os alle.

Udover at din virksomhed overholder de lovkrav som regeringen har fastsat, får du også muligheden for at få et overblik over hvordan energien i din virksomhed anvendes. Dertil bliver du også præsenteret for hvordan din virksomhed kan nedsætte både energiforbrug og CO2-udledning ved konkrete og realistiske tiltag.

Bruger din virksomhed mere end 85 TJ (23,61 GWh), skal du i stedet have implementeret certificeret energiledelse. Læs mere her

Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde med dig, hvor du kan høre mere om vores tekniske og grønne tilgang.

Ring nu på (+45) 61 16 40 85
eller fnj@ngs.dk

Finn Nors Jensen
Area Sales Manager

finn nors

Hvad indebærer et Energisyn?

Et energisyn kan beskrives som en systematisk fremgangsmåde, der bliver benyttet for at opnå fyldestgørende viden om en virksomheds eksisterende energiforbrug indenfor bygninger, transport og proces. I energisynet kvantificerer og identificerer man derfor de omkostningseffektive energisparemuligheder, den pågældende virksomhed har.

For nogle virksomheder ses energisynet som en uomgængelig betingelse, hvilket er ærgerligt, da energisynet kan bidrage positivt til virksomhedens drift. Igennem et energisyn får du ikke bare overblik over virksomhedens energiforbrug, men også anbefalinger til hvordan virksomheden kan få optimeret sine processer. I får altså indblik og værktøjer I kan bruge til at spare energi her og nu samt i fremtiden.

Bliv klogere på de nye regler vedr. energisyn/klimasyn og energiledelse

Hent din gratis guide i dag og find ud af hvordan de nye lovkrav påvirker din virksomhed.

Guide: Energisyn/klimasyn og energiledelse

Energisyn af din virksomhed

Skal vi udføre din virksomheds energisyn, får du besøg af en af vores certificerede energisynskonsulenter. Konsulenten gennemgår din virksomheds bygninger, anlæg, udstyr og transport og kortlægger energiforbrug og -forhold, som kan føre til energieffektivisering i din virksomhed.

Når vi energisyner din virksomhed, gør vi følgende:

  • Indsamler relevante data
  • Gennemgår dine bygninger, anlæg og udstyr
  • Analyserer data og udarbejder energisynsrapporten, hvor vi har identificeret områder, der har mulighed for forbedring
  • Ved gennemgang af rapporten viser vi dig konkrete energispareforslag og rådgiver om indberetning

Du kan læse mere om, hvordan man får indberettet sit energisyn korrekt her.

Hvad koster et energisyn?

Bæredygtighed skal kunne ses på bundlinjen. Det er en langsigtet investering i både din forretning og i miljøet, og et energisyn kan være en vigtig platform til at identificere og optimere energiforbrug og -muligheder.

Prisen afhænger især af hvilken type virksomhed, du har, antallet af jeres lokationer og forbrugsområder samt den tid, vi bruger på at indsamle data om jeres virksomhed. Derfor vil prisen altid være individuel.

Du skal selvfølgelig have mest muligt for pengene og mest muligt ud af energisynet med implementering af de mest rentable energibesparelser for netop din virksomhed. Derfor giver vi dig rabat på energisynet, hvis din virksomhed indgår en flerårig aftale om realisering og fastholdelser af energibesparelser med os som energipartner. Det er din vej til grøn og værdiskabende forretning – både i dag, i morgen og om 10 år. Vi kalder det udvidet energisyn.

Få et tilbud på klimasyn

Få rådgivning fra vores certificerede energirådgivere og vær først i mål med de nye lovkrav om klimasyn.

Med et energisyn fra NGS har Hotel Viking fået identificeret tiltag, der kan give dem en energibesparelse på 107.000 kWh/år.

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os