Energisyn

Energisyn

Opfyld lovkrav med et energisyn

Som en del af EU’s energieffektiviseringsdirektiv fra 2023 er der kommet nye regler for energisyn. Fremadrettet skal virksomheder med et energiforbrug på 10-85 TJ gennemføre energisyn, som desuden skal suppleres med et klimasyn. Både energi- og klimasyn skal udføres hvert 4. år.

Energi- og klimasynet kan udføres uafhængigt af hinanden, men samlet set giver de et aktuelt overblik over din virksomheds energiforbrug og klimaaftryk. Derudover får du konkrete forslag til, hvordan din virksomhed kan spare energi og CO2 – til gavn for både forretning og klima.

Skal din virksomhed have udført energi- eller klimasyn, er vores erfarne rådgivere klar til at hjælpe dig trygt i mål med opfyldelse af lovkravene.

Energisyn

Hvad er et energisyn?

Et energisyn er en systematisk gennemgang og analyse af en virksomheds energiforbrug. Formålet med energisynet er at skabe overblik over din virksomheds forbrugsområder og identificere muligheder for energibesparelser.

Energisynet skal dække min. 90 % af virksomhedens samlede energiforbrug, herunder forbrug indenfor bygninger, transport og proces.

For nogle virksomheder ses energisynet udelukkende som en omkostning, hvilket er ærgerligt, da energisynet kan bidrage positivt til få en bedre forståelse for virksomhedens energiforbrug og til at identificere tiltag, som kan reducere energiudgifterne.

Hvem er energisyn et krav for?

Nye regler

Pr. 1. juli 2024 er de nye regler for energisyn, klimasyn og energiledelse trådt i kraft. Det er nu virksomhedens gennemsnitlige årlige energiforbrug over de sidste 3 år, som afgør, hvilke krav virksomheden skal efterleve.

  • Virksomheder med et energiforbrug på 10-85 TJ (2,78-23,61 GWh) skal gennemføre energisyn og klimasyn hvert 4. år.
  • Virksomheder med et energiforbrug på over 85 TJ (23,61 GWh) skal implementere energiledelse og gennemføre klimasyn hvert 4. år.

Frister

Har din virksomhed ikke tidligere været underlagt krav om energisyn, er fristen for at gennemføre energisynet d. 1. august 2025, mens klimasynet skal være gennemført senest d. 1. august 2026. Har I tidligere udført energisyn, er fristen for energisynet 4 år efter senest indberettede energisyn.

Er du I tvivl om, hvad der skal tælles med i din virksomheds samlede energiforbrug, og dermed om I er omfattet af de nye regler, er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere.

Bliv klogere på de nye regler vedr. energisyn, klimasyn og energiledelse

Hent din gratis guide i dag og find ud af hvordan de nye lovkrav påvirker din virksomhed.

Guide: Energisyn/klimasyn og energiledelse
Energisyn

Sådan udfører vi energisyn

1
Dataindsamling

Vores energisynskonsulent starter med at indsamle allerede tilgængelige data om din virksomheds energiforhold og -forbrug.

2
Gennemgang

Dernæst gennemgår vi din virksomheds bygninger, anlæg, udstyr og transport samt laver evt. målinger af energiforbrug.

3
Analyse

Vi analyserer den indsamlede data og udarbejder den lovpligtige energisynsrapport, som også indeholder konkrete forslag til energibesparelser.

4
Rapportering

Når energisynsrapporten er færdig, gennemgår vi den i fællesskab og drøfter forslagene til energibesparelser samt indberetning af energisynet.

Du kan læse mere om, hvordan man indberetter sit energisyn korrekt her.

Hvad koster et energisyn?

Prisen for et energisyn afhænger af virksomhedstype samt antallet af lokationer og forbrugsområder, vi skal gennemgå. Kompleksiteten har betydning for hvor mange timer, vi skal bruge på at indsamle og analysere data. Derfor beregner vi altid prisen individuelt.

Energisyn og klimasyn samtidig?

Din virksomhed må gerne gennemføre energisyn og klimasyn særskilt. Økonomisk set kan det dog være en fordel af gennemføre energi- og klimasynet samtidig, da jeres konsulent vil kunne spare tid på at analysere energiforbrug og CO2-udledning i samme omgang.

Få et tilbud på energisyn

Vores energisynskonsulenter udarbejder gerne et uforpligtende tilbud på energisyn af din virksomhed. Udfyld formularen og få tilsendt et tilbud.

Vi rådgiver også inden for:

Klimasyn

Klimasynet giver overblik over din virksomheds CO2-udledninger med henblik på at identificere CO2-reducerede tiltag.  Få overblik over krav, frister og fremgangsmåde for klimasynet her.

Energiledelse

Energiledelse er et krav for energiintensive virksomheder. Systemet hjælper med at styre virksomhedens energiforhold, sikre effektiv udnyttelse af energien og igangsættelse af tiltag, som reducerer energiforbruget.


Få hjælp af erfarne energisynskonsulenter

Hos Nordic Green Solutions får du professionel hjælp til at komme sikkert og effektivt i mål med din virksomheds energisyn. Vores team er erfarne konsulenter har overblik over de nye regler og kan sikre, at din virksomhed opfylder kravene.

Desuden har vi over 17 års erfaring med at gennemføre energispareprojekter i virksomheder. Dermed kan vi følge energisynsrapportens anbefalinger helt til dørs med relevant rådgivning om gennemførsel af energibesparende tiltag.

Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde med dig, hvor du kan høre mere om vores tekniske og grønne tilgang.

Ring nu på (+45) 61 16 40 85
eller fnj@ngs.dk

Finn Nors Jensen
Area Sales Manager

finn nors

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os