Få tilskud fra Erhvervspuljen

Erhvervspuljen

Få tilskud til at spare energi og CO2

Med Energistyrelsens Erhvervspulje kan din virksomhed søge tilskud til investeringer i energioptimering. Formålet med puljen er at styrke virksomhedens konkurrenceevne og samtidigt bidrage til at reducere Danmarks CO2-udledning. Det skal nemlig kunne betale sig at investere i en grønnere fremtid.

Hos Nordic Green Solutions har vi over 17 års erfaring med at søge tilskud til energieffektivisering og grøn omstilling. Skal vi også hjælpe dig, så du slipper for at sætte dig ind i regler og dokumentationskrav?

Hvilke tiltag giver tilskud?

Erhvervspuljen giver tilskud til en bred vifte af energi- og CO2-besparende projekter. Du kan bl.a. søge tilskud til:

  • Konvertering fra gaskedler til varmepumper eller fjernvarme
  • Elektrificering af produktion
  • Intern udnyttelse af overskudsvarme
  • Optimering/udskiftning af ventilationssystem, kompressorer eller trykluft
  • Konvertering til LED-belysning

….og meget mere!

Hvem kan søge tilskud?

Midlerne i Erhvervspuljen er målrettet privatejet produktions-, handel- eller servicevirksomhed. Dette gælder også erhvervsejendomsudlejning og landbrug.

Både små og store danske virksomheder kan søge tilskud fra Erhvervspuljen. Puljen gælder for langt de fleste brancher og typer af projekter, som sparer energi eller CO2.

For at kunne ansøge om tilskud, skal din virksomhed og tiltag opfylde en række krav. Du kan få det samlede overblik over ansøgningskrav ved at hente vores guide til Erhvervspuljen nedenfor.

Få tilskud fra Erhvervspuljen

NGS Tilskudsguide
Energisyn

Sådan søger du tilskud

1
Screen for tiltag

Måske du allerede har en idé om hvilke tiltag, der kan spare energi og COi din virksomhed.  Ellers hjælper vores rådgivere med at gennemgå  forbrugsområder og -enheder for at identificere rentable energieffektiviseringsprojekter.

Har du brug for at få verificeret besparelsestiltagene (teknisk og økonomisk), står vores rådgivere også gerne for det.

2
Ansøg om tilskud

Når der er styr på rammerne for projektet, klargør vores rådgivere al dokumentationen til tilskudsansøgningen. Ansøgningen indsendes derefter til Energistyrelsen.

Når du har modtaget kvittering for tilskudsansøgningen,  må projektet påbegyndes (på egen risiko og regning). Alternativt afventes tilsagn om tilskud.

3
Gennemfør projekt

Når du har modtaget tilsagn om tilskud, kan du med sikkerhed igangsætte dit projekt. Det betyder, at du nu kan ordre og gå i gang.

Din virksomhed har 2 år til at færdiggøre projektet.

Du får rådgivning under hele forløbet og dokumenteret besparelsen på det realiserede projekt.

4
Få udbetalt tilskud

Efter færdiggørelse af projektet indsendes en udbetalingsanmodning til Energistyrelsen.

Energistyrelsen godkender slutdokumentationen og udbetaler tilskud.

Hvor meget kan du få i tilskud?

Tilskuddets størrelse afhænger primært af 3 faktorer:

1. Energi- eller CO2-besparelse

Der ydes et tilskud på 10 øre pr. kWh pr. år eller 500 kr. pr. ton CO2 pr. år over tiltagenes levetid.

2. Maksimalt støttebeløb

Det samlede tilskud kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro pr. virksomhed pr. investeringsprojekt.

3. Virksomhedsstørrelse

Tilskuddet må kun dække en del af omkostningerne til energioptimering (inkl. honorar til energirådgiver). Den maksimale støtteprocent afhænger af virksomhedens størrelse.

  • Små virksomheder: op til 50 %
  • Mellemstore virksomheder: op til 40 %
  • Store virksomheder: op til 30 %

Få hjælp til at søge tilskud

Hos Nordic Green Solutions kan du få professionel hjælp til at søge tilskud til dit næste energi- eller CO2-spareprojekt.

Vores rådgivere tilbyder at varetage hele ansøgningsprocessen – lige fra identifikation af tiltag, der kan spare energi eller CO2, til udarbejdelse af dokumentation, indsendelse af tilskudsansøgning og verificering af den opnåede besparelse.

Kontakt os og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at søge tilskud fra Erhvervspuljen.

Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde med dig, hvor du kan høre mere om vores tekniske og grønne tilgang.

Ring nu på (+45) 61 16 40 85
eller fnj@ngs.dk

Finn Nors Jensen
Area Sales Manager

finn nors

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os