MARKhaven økologisk gartneri

MARKhaven

Case

Konvertering til varmepumpe samt tilskudsansøgning for MARKhaven

Gartneriet MARKhaven leverer økologiske højkvalitetsgrøntsager til COOP. De holder til nord for Odense og har siden 1998 opvarmet deres drivhuse med naturgas.

Gartneriet prioriterer en dyrkningsmetode, der kombinerer minimal miljøpåvirkning med bevarelse af den gode smag og et relativt højt udbytte.

I årevis har MARKhaven søgt efter en erstatning for fossile brændstoffer. I 2018 satte de sig et mål om at være fossilfri inden 2025.

MARKhaven

Projektet

Projektet havde til formål at identificere en alternativ opvarmningsløsning til drivhusene. I samarbejde med MARKhaven blev det konkluderet, at en varmepumpe udgjorde den mest effektive løsning. Projektforløbet omfattede følgende faser:

 • Beslutningsgrundlag
  Vi påbegyndte projektet med en omfattende screening af potentielle varmeforsyningsløsninger, herunder økonomiske beregninger for at sikre et solidt beslutningsgrundlag.
 • Tilskudsansøgning
  Vi administrerede ansøgningsprocessen til Erhvervspuljen, hvilket muliggjorde en maksimal tilskudsfordel for MARKhaven.
 • Dimensioneringsgrundlag
  En rapport blev udarbejdet, hvori de grundlæggende krav til varmepumpen blev specificeret. Dette udgjorde grundlaget for leverandørernes tilbud og dimensionering af anlægget
 • Indhentning af tilbud
  Efter enighed med MARKhaven omkring kravene til anlægget, indhentede vi tilbud fra relevante leverandører.
  Faktisk fik de tilskud, som dækkede hele 38% af deres samlede investering
 • Vurdering af tilbud
  Baseret på opfyldelsen af dimensioneringsgrundlaget, fremlagde vi vores anbefalinger til MARKhaven angående valg af leverandør.
 • Projektledelse
  Vi fungerede som projektleder under etablering, test og idriftsættelse af anlægget, og sikrede det optimale resultat gennem samarbejde med leverandører og afholdelse af statusmøder.
 • Afleveringsforretning
  Efter projektets fuldførelse blev det installerede varmepumpeanlæg evalueret for at sikre, at det levede op til de specificerede krav i dimensioneringsgrundlaget.

Samarbejdet

Vi har stillet Klaus Søgaard om nogle spørgsmål ift. valget af NGS som samarbejdspartner:

MARKhaven – Klaus Søgaard

Hvad adskilte os fra andre?
”NGS var meget konkrete og løsningsorienterede. Vi fandt hurtigt hinanden og fik præciseret en målsætning for forløbet.”

Hvordan vil du beskrive samarbejde med NGS?
”Det var den personlige kontakt som aldrig veg fra vores side. Vi var aldrig i tvivl om hvor loyaliteten lå. Særligt i opstartsfasen, hvor den tekniske løsning og udvælgelse af leverandør fandt sted, var rådgivningen vigtig. Der var altid den samme kontaktperson, Esben Okkels Larsen, som påtog sig opgaven med både kompetence og flid.

Resultatet

MARKhaven har netop indledt den første fyringssæson med deres nye varmepumpe. Klaus Søgaard rapporterer:

“Den kører godt og stabilt, så det ser fornuftigt ud. Prisen på elektricitet har foreløbigt været gunstig, men det er min første entre på spotmarkedet, og jeg kan godt mærke, at det føles anspændt ikke at kende sin energipris, når nu det betyder så meget for virksomhedens drift. Jeg er er ikke i tvivl om, at varmepumpen er den rigtige investering for os, og at den kan medvirke til endnu mere bæredygtig drift af vores virksomhed.”

Vil du også gerne konvertere til en grønnere opvarmningsløsning?

Vi kan hjælpe dig med at finde den bedste opvarmningsløsning til din virksomhed, som både giver en grønnere drift og bundlinje!

Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde med dig, hvor du kan høre mere om vores tekniske og grønne tilgang.

Ring nu på (+45) 28 94 35 74
eller eol@ngs.dk

Esben O. Larsen
Engineering Manager – Heat Pump & Solar

Esben Okkels Larsen

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os