FN’s verdensmål

Hos Nordic Green Solutions gør vi det muligt for virksomheder at implementere og arbejde aktivt med verdensmålene som en del af deres strategi. Det gør vi ved at hjælpe virksomheder med at opnå et grønnere og mere effektivt energiforbrug, der gavner både bundlinjen og klimaet.

I Nordic Green Solutions arbejder vi for at fremme verdensmålene.

Danmark er blandt de medlemslande i FN, som er bedst til at implementere verdensmålene. Både i 2017 og 2018 indtog vi en 2. plads på listen over FN-lande, som er nået længst med at indføre og leve op til verdensmålene – men vi er ikke helt i mål endnu.

Selvom mange danske virksomheder er frontløbere inden for udvikling og implementering af bæredygtige løsninger, så er der fortsat et stort antal virksomheder – særligt SMV’er – som endnu ikke arbejder aktivt med at integrere verdensmålene i deres forretningsmodel. Det vil vi gerne være med til at lave om på.

Med energieffektivisering kan bæredygtighed og forretningsudvikling gå hånd i hånd

På verdensplan bevæger vi os i en retning, hvor en bæredygtig forretningsmodel ikke blot er et valg, men et vilkår. Kunder såvel som leverandører og samarbejdspartnere stiller i stigende grad krav til, at virksomheder producerer med så lavt et klimaaftryk som muligt.

Virksomheder, som arbejder målrettet med verdensmålene, er altså med til at styrke deres konkurrenceevne i den grønne omstilling. Og det behøver ikke blive dyrt at tage del i den grønne omstilling. Med energieffektivisering opnår din virksomhed energibesparelser, som bidrager positivt til bundlinjen. Samtidig resulterer besparelser i energiforbruget i en mere bæredygtig produktion, hvor ressourcer som el, vand og varme udnyttes så optimalt som muligt.

Omsæt verdensmålene til konkrete tiltag og målbare resultater

Hos Nordic Green Solutions hjælper vi virksomheder med at gøre en grøn forretningsmodel realiserbar og rentabel gennem energibesparelser. Vi har udviklet en partnerskabsaftale, som retter sig særligt mod SMV’er, der ønsker en energipartner til at hjælpe med at systematisere energispareindsatsen og dokumentere den bæredygtige udvikling på energifronten.

Med partnerskabsaftalen baseres vores rådgiverhonorar på værdien af de realiserede besparelser. Som rådgiver sætter vi altså ”hånden på kogepladen”, da vi først får honorar, når vi kan præsentere dig og din virksomhed for de reelle energibesparelser, som I har opnået i samarbejde med os.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at implementere verdensmålene og gøre den grønne omstilling rentabel og målbar.

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os