Cases

Cases

Læs, hvordan vi har hjulpet forskellige virksomheder i forskellige brancher med at gå fra grøn til grønnere.

Gartneri
MARKhaven økologisk gartneri

MARKhaven

Ved at konvertere fra naturgas til varmepumpe, har MARKhaven opnået en grønnere drift. De har desuden opnået tilskud fra Erhvervspuljen, som dækkede hele 38% af deres samlede investering.

Data & analyse

LH Hockerup A/S

Et klimaregnskab har givet LH Hockerup konkrete værktøjer, som gavner klimaaftrykket og også giver en økonomisk gevinst på længere sigt.

Rådgivning
Troldtekt, NGS, Rokkedahl

Troldtekt

Vi har hjulpet Troldtekt med en energibesparelse på helt op til 30% på tørrelinjen.

Data & analyse
Biomega

biomega®

Gennem et stærkt og strategisk samarbejde er biomega lykkedes med at fuldføre deres ESG-rapportering på en imponerende kort tidshorisont på kun 8 uger.

Rådgivning

Ardagh Glass Holmegaard

Ved at komme med på EFO-ordningen sparer Ardagh Glass Holmegaard over 800.000 kr. på overskudsvarmeafgifter.

Rådgivning

Haarslev

Et gammelt belysningsanlæg gav Haarslev udfordringer ift. arbejdsmiljøkrav og et højt energiforbrug. Ved at udskifte til LED-belysning med sensorer har Haarslev opnået en række miljømæssige og økonomiske fordele.

Rådgivning

Hydrema Produktion

To nye gaskedler har givet Hydrema Produktion A/S større driftssikkerhed og samtidig reduceret energiforbruget.

Rådgivning

Aabenraa Frysehus

Køle- og fryseprocesser er energikrævende, men hos Aabenraa Frysehus medførte en gammel kondensator uden automatisk udluftningssystem et unødvendigt højt elforbrug til kompressorerne.

Rådgivning

Feldborg Savværk & Pallefabrik

Feldborg Savværk og Pallefabrik har et stort forbrug af varme, som overvejende går til at tørre træ i tørrestuerne. Som led i at spare på energien har tørrestuerne fået implementeret en stop & go-funktion.

Data & analyse

Hotel Viking – Aqua Spa & Wellness

Hotel Viking har Danmarks næststørste spa- og wellness område på hele 2.700 m2, og med stigende energipriser samt større fokus på at skabe bæredygtige virksomheder, har Hotel Viking ikke tøvet med at være en del af denne udvikling.

Rådgivning

Indulak

En gennemgang af Indulaks energiforbrug viser, at 65 pct. af deres CO2-udledning finder sted i forbindelse med produktionen, dvs. afvaskning, tørring, lakering og hærdning af emnerne.

Rådgivning

HAI Horsens

I samarbejde med Nordic Green Solutions har virksomheden HAI Horsens A/S gennemført mange energispareprojekter, bl.a. energioptimering af glasblæsningsudstyr og ventilationsanlæg.

Data & analyse

Ib Andresen Industri

Efter et energisyn igangsætter stålvirksomheden Ib Andresen Industri nu et projekt med konvertering fra gas til varmepumper, der kan udnytte grøn strøm – med hjælp fra Nordic Green Solutions

Rådgivning

Dansk Træemballage

Med energiledelse og målrettet energioptimering styrker Dansk Træemballage deres grønne profil.

Rådgivning
Energioptimering

KSN Industri

Nordic Green Solutions foretog en målrettet screening, som skabte overblik over besparelserne og tilskudsmulighederne

Rådgivning
Lactosan

Lactosan

Optimeret produktion med nyt affugtningsanlæg.

Finansiering

ABC Lavpris

Ved at udnytte køleanlæggets overskudsvarme har ABC Lavpris fortrængt hele indkøbet af fjernvarme til butikken. Samtidig kan de sælge den resterende overskudsvarme til fjernvarme.

Rådgivning
Carletti

Carletti

En ny affugtningsproces hos Carletti har givet flere gevinster: Kortere produktionstid, øget produktivitet, og store energibesparelser, så tilbagebetalingstiden på investeringerne er på kun to år.

Rådgivning

Nordmark

Nordmarks energispareprojektet indebar ny procesventilation, lufttæpper ved porte, ny energioptimeret opvarmning, ny lysinstallation (LED) og ny trykluftkompressor.

Rådgivning

Dynaudio

Nyt udsugningsanlæg med varmegenvinding giver stor gevinst.

Finansiering

Nordisk Perlite

Overskudsvarme bruges som fjernvarme.

Rådgivning

Titan Wind

Udskiftning af gaskedler hurtigt betalt hjem.

Rådgivning
fossil

Bilforhandler Per B

Energioptimeret udsugning fra tectyl-anlæg.

Rådgivning

Kyllingeproducent Jesper Clausen

Etablering af varmegenvinding på ventilationsluft i to kyllingestalde.

Landbrug

Landmand Ole Nannerup

Billigere brændsel og øget dyrevelfærd.

Rådgivning

Landmand Søren Øllgaard Holm

Varmeproduktion med eget brændsel.

Rådgivning

Landmand Mads Niær Kristensen

Mindre energiforbrug og bedre indeklima i svinestalde.

Rådgivning

Landmand Jens Bach Olesen

Nemmere hverdag med ny varmepumpe.

Rådgivning

Landmand Hans Nicolaj Bønløkke

Jordvarme og varmepumpe frigør arbejdstid.

Rådgivning

Snogbækgaard

Etablering af intelligent overdækning i fravænningsstald.

Rådgivning

Green ship of the future

Omfattende retrofit-projekt sætter fokus på energieffektivisering af skibe ved brug af eksisterende teknologi.

Rådgivning

Gartneriet Lammehave

Konvertering fra olie og kul til varmepumper og gaskedel.

Rådgivning

Vorbasse Fritidscenter

Energibesparelsen i Vorbasse Fritidscenter indbefatter konvertering til varmepumper og varmegenvinding fra fritidscentrets svømmehal

Rådgivning

Espergærde gymnasium

Espergærde Gymnasium har opnået en CO2-reduktion og et stort økonomisk tilskud ved at skifte fra gaskedler til varmepumper – med hjælp fra Nordic Green Solutions.

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os