Cases

Inspiration

Cases

Læs, hvordan vi har hjulpet forskellige virksomheder i forskellige brancher med at gå fra grøn til grønnere.

Industri

Ardagh Glass Holmegaard

Ved at komme med på EFO-ordningen sparer Ardagh Glass Holmegaard over 800.000 kr. på overskudsvarmeafgifter.

Industri

Haarslev

Et gammelt belysningsanlæg gav Haarslev udfordringer ift. arbejdsmiljøkrav og et højt energiforbrug. Ved at udskifte til LED-belysning med sensorer har Haarslev opnået en række miljømæssige og økonomiske fordele.

Industri

Hydrema Produktion

To nye gaskedler har givet Hydrema Produktion A/S større driftssikkerhed og samtidig reduceret energiforbruget.

Industri

Aabenraa Frysehus

Køle- og fryseprocesser er energikrævende, men hos Aabenraa Frysehus medførte en gammel kondensator uden automatisk udluftningssystem et unødvendigt højt elforbrug til kompressorerne.

Industri

Feldborg Savværk & Pallefabrik

Feldborg Savværk og Pallefabrik har et stort forbrug af varme, som overvejende går til at tørre træ i tørrestuerne. Som led i at spare på energien har tørrestuerne fået implementeret en stop & go-funktion.

Andet

Hotel Viking – Aqua Spa & Wellness

Hotel Viking har Danmarks næststørste spa- og wellness område på hele 2.700 m2, og med stigende energipriser samt større fokus på at skabe bæredygtige virksomheder, har Hotel Viking ikke tøvet med at være en del af denne udvikling.

Industri

Indulak

En gennemgang af Indulaks energiforbrug viser, at 65 pct. af deres CO2-udledning finder sted i forbindelse med produktionen, dvs. afvaskning, tørring, lakering og hærdning af emnerne.

Industri

HAI Horsens

I samarbejde med Nordic Green Solutions har virksomheden HAI Horsens A/S gennemført mange energispareprojekter, bl.a. energioptimering af glasblæsningsudstyr og ventilationsanlæg.

Industri

Ib Andresen Industri

Efter et energisyn igangsætter stålvirksomheden Ib Andresen Industri nu et projekt med konvertering fra gas til varmepumper, der kan udnytte grøn strøm – med hjælp fra Nordic Green Solutions

Industri

Dansk Træemballage

Med energiledelse og målrettet energioptimering styrker Dansk Træemballage deres grønne profil.

Industri
Energioptimering

KSN Industri

Nordic Green Solutions foretog en målrettet screening, som skabte overblik over besparelserne og tilskudsmulighederne

Industri
Lactosan

Lactosan

Optimeret produktion med nyt affugtningsanlæg.

Industri

ABC Lavpris

Ved at udnytte køleanlæggets overskudsvarme har ABC Lavpris fortrængt hele indkøbet af fjernvarme til butikken. Samtidig kan de sælge den resterende overskudsvarme til fjernvarme.

Industri
Carletti

Carletti

En ny affugtningsproces hos Carletti har givet flere gevinster: Kortere produktionstid, øget produktivitet, og store energibesparelser, så tilbagebetalingstiden på investeringerne er på kun to år.

Industri

Nordmark

Nordmarks energispareprojektet indebar ny procesventilation, lufttæpper ved porte, ny energioptimeret opvarmning, ny lysinstallation (LED) og ny trykluftkompressor.

Industri

Dynaudio

Nyt udsugningsanlæg med varmegenvinding giver stor gevinst.

Industri

Nordisk Perlite

Overskudsvarme bruges som fjernvarme.

Industri

Titan Wind

Udskiftning af gaskedler hurtigt betalt hjem.

Industri
fossil

Bilforhandler Per B

Energioptimeret udsugning fra tectyl-anlæg.

Landbrug

Kylligeproducent Jesper Clausen

Etablering af varmegenvinding på ventilationsluft i to kyllingestalde.

Landbrug

Landmand Ole Nannerup

Billigere brændsel og øget dyrevelfærd.

Landbrug

Landmand Søren Øllgaard Holm

Varmeproduktion med eget brændsel.

Landbrug

Landmand Mads Niær Kristensen

Mindre energiforbrug og bedre indeklima i svinestalde.

Landbrug

Landmand Jens Bach Olesen

Nemmere hverdag med ny varmepumpe.

Landbrug

Landmand Hans Nicolaj Bønløkke

Jordvarme og varmepumpe frigør arbejdstid.

Landbrug

Snogbækgaard

Etablering af intelligent overdækning i fravænningsstald.

Maritim

Green ship of the future

Omfattende retrofit-projekt sætter fokus på energieffektivisering af skibe ved brug af eksisterende teknologi.

Gartneri

Gartneriet Lammehave

Konvertering fra olie og kul til varmepumper og gaskedel.

Offentlig

Vorbasse Fritidscenter

Energibesparelsen i Vorbasse Fritidscenter indbefatter konvertering til varmepumper og varmegenvinding fra fritidscentrets svømmehal

Offentlig

Espergærde gymnasium

Espergærde Gymnasium har opnået en CO2-reduktion og et stort økonomisk tilskud ved at skifte fra gaskedler til varmepumper – med hjælp fra Nordic Green Solutions.

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os