Aabenraa Frysehus

Case

Energioptimering af køleanlæg

Aabenraa Frysehus har eksisteret siden 1969 og tilbyder bl.a. indfrysning, fryse- og kølelager samt ompakning af fryse- og kølevarer.

Køle- og fryseprocesser er energikrævende, men hos Aabenraa Frysehus medførte en gammel kondensator uden automatisk udluftningssystem et unødvendigt højt elforbrug til kompressorerne.

”Den nye kondensator med automatisk udluftning har forbedret vores drift og reduceret energiforbruget. Vi er glade for løsningen og havde et godt samarbejde med Nordic Green Solutions, som sørgede for at gøre investeringen til en god business case ved hjælp af tilskud fra Energistyrelsens erhvervspulje.”

Bent Bøg, direktør, Aabenraa Frysehus A/S

Projektet

Fordi den gamle kondensator i Aabenraa Frysehus var uden automatisk udluftning, steg kondensatortrykket ved øget drift.

Kondensatortrykket lå på 10 bar om vinteren og 14 bar om sommeren, hvilket svarer til hhv. 28° C og 38° C. Den gennemsnitlige kondenseringstemperatur lå på 35 °C. På grund af det høje kondensatortryk var elforbruget til kompressorerne unødigt højt.

På baggrund af beregninger og tilbud fra leverandører valgte Aabenraa Frysehus at udskifte kondensatoren med en ny og større model, som kan holde kondensatortrykket nede ved hjælp af automatisk udluftning. Derudover blev der installeret vådtemperaturstyring, der regulerer efter dugpunktstemperaturen, samt frekvensstyring af blæserhastigheden.

Energisparetiltagene har betydet, at Aabenraa Frysehus har kunnet reducere deres energiforbrug med 329.023 kWh årligt.

I forbindelse med energispareprojektet stod Nordic Green Solutions for at beregne energibesparelsen og ansøge om tilskud fra Energistyrelsens Erhvervspulje.

Projektets resultater

  • Reduceret energiforbruget med 329.023 kWh årligt
  • Reduceret CO2-udledning med 3,9 tons årligt
  • Tilskud fra Energistyrelsens erhvervspulje på 13 % af investeringen

Få et grønnere og mindre energiforbrug

Få hjælp til at optimere energiforbruget, så du kan spare på energiudgifterne og opnå en grønnere drift.

Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde med dig, hvor du kan høre mere om vores tekniske og grønne tilgang.

Ring nu på (+45) 27 59 66 85
eller kbh@ngs.dk

Kristian Bloch-Hansen
Sales Engineer

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os