Fuglsang Algeservice

Case

PCF og klimaregnskab styrker konkurrenceevnen

Fuglsang Algeservice

Fuglsang Algeservice specialiserer sig i algebehandling, herunder rens, desinficering og imprægnering af facader, tage og fliser. Størstedelen af Fuglsang Algeservices kunder er erhvervskunder, som virksomheden servicerer på store projekter hele året rundt.

Som mange andre virksomheder oplever Fuglsang Algeservice, at deres kunder i stigende grad ønsker indblik i deres leverandørers klimaaftryk. For at imødekomme og komme på forkant med disse krav, valgte Fuglsang Algeservice at søge tilskud fra SMV:Grøn til at styrke deres kompetencer inden for grøn omstilling. Helt konkret ledte det til to forløb, hvor virksomheden har fået rådgivning om udarbejdelse af klimaregnskab samt hjælp til beregning klimaaftrykket fra to af deres services (et såkaldt produkt carbon footprint, også kaldet PCF).

SMV:Grøn med NGS som rådgiver

Da Fuglsang Algeservice begyndte at undersøge mulighederne for at arbejde med bæredygtighed, fik de kendskab til tilskudspuljen SMV:Grøn. Puljen støtter SMV’er i at udbygge kompetencer og investere i rådgivning inden for grøn omstilling. Fuglsang Algeservice valgte i denne forbindelse, at de gerne ville kunne udarbejde et klimaregnskab samt beregne det konkrete klimaaftryk for deres services inden for algebehandling af tagpap og murværk.

SMV:Grøn-forløbet blev startskuddet til et samarbejde med NGS.

”Vi valgte NGS som rådgiver, fordi vi havde en god kemi med rådgiverne. De udviste en god forståelse for vores virksomhed og formåede at gøre processen og begreberne forståelige for os. Det er vigtigt, at vi selv føler os godt klædt på, fordi vi skal kunne videreformidle informationen om klimaaftryk og bæredygtighed til vores kunder.”

Mette Østergaard, Fuglsang Algeservice

Klimaregnskab

Første del af forløbet med NGS bestod i at introducere udvalgte medarbejdere hos Fuglsang Algeservice til principperne for udarbejdelse af et klimaregnskab og værktøjerne hertil, således virksomheden kunne udarbejde deres eget klimaregnskab for scope 1 og 2.

”Vi kan nu fremlægge vores klimaregnskab for enhver kunde, som ønsker det. Vi forventer, at det især bliver en konkurrencefordel overfor vores større kunder, som stigende grad prioriterer samarbejdspartnere, som har styr på klimaaftrykket,” fortæller Mette Østergaard fra Fuglsang Algeservice.

Beregning af product carbon footprint (PCF)

Anden omgang i samarbejdet med NGS gik ud på at beregne klimaaftrykket forbundet med to af deres services. Som algebehandler vil virksomheden gerne slå et slag for, at det kan betale sig at investere i vedligehold af bygninger, inden skaden sker – både for miljøet og pengepungens skyld.

”Ved at få udarbejdet PCF’er kan vi give vores kunder et konkret tal på, hvad der udledes i forbindelse med vores services. Heraf kan der beregnes, hvad man vil kunne spare i tons CO₂e per f.eks. behandlet m2 tag. På den måde håber vi, at vores kunder kan se fordelene i at investere rettidigt i vedligehold af bygninger som en del af deres strategi for bæredygtighed”, forklarer Mette Østergaard fra Fuglsang Algeservice.

Fuglsang Algeservice håber, at de på sigt skal udarbejde PCF’er for flere af deres services, da de ser et stort potentiale i at kunne dokumentere deres services effekt på kundens klimapåvirkning.

Se også:

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os