Ardagh Glass Holmegaard

Case

Ansøgning til energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO)

Ardagh Glass Holmegaard A/S er et glasværk, som fremstiller glasemballage til føde- og drikkevareindustrien. Virksomheden er en del af den irske koncern Ardagh Group, der opererer i over 25 lande. På glasværket i Holmegaard produceres der årligt ca. 760 millioner emballageglas og flasker.

Glasproduktion er en energitung proces, og derfor har både værket i Holmegaard såvel som hele koncernen stort fokus på at bruge energi og ressourcer så optimalt som muligt. Som en del af denne strategi har Ardagh siden 2014 leveret overskudsvarme fra deres smelteovne til det nærliggende fjernvarmeværk; Fensmark Fjernvarme. Overskudsvarmen bidrager til, at varmen fra Fensmark Fjernvarme størstedelen af tiden er 90-92 % CO2-neutral.

”Det er en stor fordel for os, når konsulenter kender til glasværkbranchen og specifikt vores virksomhed. Det betyder, at de forstår vores processer og har let ved selv at tilgå den relevante data. Kristian fra Nordic Green Solutions har netop den nødvendige viden om Ardagh og er samtidig certificeret som uvildig ekspert i EFO-ordningen. Derfor blev det Nordic Green Solutions, som skulle stå for at lave vores ansøgning til EFO-ordningen.”

– Joachim Enoch, Project Manager hos Ardagh Glass Holmegaard.

Afgiftsfritagelse på overskudsvarme

Udnyttelsen af overskudsvarme til fjernvarme giver god mening for både det lokale fjernvarmeværk og klimaet. Men økonomisk set har gevinsten for virksomheden, der sælger overskudsvarmen, været påvirket af overskudsvarmeafgiften. Derfor valgte Energistyrelsen i starten af 2022 at indføre Energieffektiviseringsordningen For Overskudsvarme – også kaldet EFO. Virksomheder, som godkendes til ordningen, bliver afgiftsfritaget for overskudsvarmeafgiften for de dele af deres overskudsvarmeleverancer, der er omfattet af ordningen.

For Ardagh var det oplagt at søge om godkendelse til at blive fritaget for overskudsvarmeafgiften. Derfor indledte de i slutningen af 2021 en proces med at undersøge, hvordan de kunne få udarbejdet en ansøgning til EFO-ordningen. Det blev ret hurtigt klart for virksomheden, at ansøgningen ikke var en opgave, de selv skulle løfte.

”Selvom vi er ISO 50001-certificeret, og dermed også vant til at skulle arbejde systematisk med energiområdet og data hertil, så ligger der meget arbejde i dataindsamlingen og -bearbejdningen til ansøgningen til EFO. Det var ikke en opgave, vi selv ville have ressourcer til at løse”, fortæller Joachim Enoch, Project Manager hos Ardagh Glass Holmegaard.

I stedet valgte de, at Nordic Green Solutions, som de før har samarbejdet med, skulle stå for ansøgningen.

Ansøgning og energigennemgang

For at ansøge om godkendelse til EFO-ordningen, skal virksomheden have udarbejdet en rapport med en energigennemgang. Energigennemgangen foretages på virksomhedens overskudsvarme, herunder i processer og anlæg, der generer, opgraderer og transporterer overskudsvarmen. Energigennemgangen bruges til at identificere effektiviseringsprojekter relateret til overskudsvarme.

I Ardaghs tilfælde fandt Nordic Green Solutions 5 mulige projekter. Projekter med en tilbagebetalingstid på op til 5 år skal som udgangspunkt realiseres inden for 12 måneder. Hos Ardagh faldt ét af projekterne i denne kategori, så nu undersøges den reelle besparelse, der kan opnås ved at realisere projektet, mod den teoretiske besparelse, som energigennemgangen påviste.

Ansøgningen til EFO-ordningen skal verificeres af en godkendt ekstern verifikator, og det samme skal energigennemgangen med tilhørende energikortlægning, screeningsliste og energihandlingsplan hvert år. Sker der ikke væsentlige ændringer i virksomhedens energiforhold, som kan have betydning for overskudsvarmen, skal energigennemgangen opdateres hvert 3. år

Økonomiske og samfundsmæssige gevinster ved EFO

I dag er Ardagh godkendt ifølge EFO-ordningen og sparer over 800.000 kr. årligt på afgifter.

”Udsigten til at opnå en stor besparelse på overskudsvarmeafgifter var klart den største motivationsfaktor til at komme med på EFO-ordningen. Men derudover har vi også fået et godt overblik over vores energiforhold på overskudsvarme samt identificeret konkrete optimeringsprojekter, som kan resultere i flere besparelser og bedre ressourceudnyttelse,” fortæller Joachim Enoch, Project Manager hos Ardagh Glass Holmegaard.

Ardagh var blandt de første virksomheder til at blive godkendt til Energistyrelsens EFO-ordning. Og hos glasværket er der et klart ønske om, at man gør det let for flere virksomheder at få gavn af ordningen, så mere overskudsvarme bliver udnyttet:

”Samfundsmæssigt er der jo en stor gevinst ved at udnytte overskudsvarmen fra virksomheder. Derfor er det også vigtigt, at det ikke er for besværligt at komme med på en ordning som EFO, der netop gør det attraktivt at sælge overskudsvarme. Vi håber, at flere kommer med, og at vi ser lignende initiativer i fremtiden, som giver gode forudsætninger for mere genbrug af virksomheders ressourcer”, udtaler Joachim Enoch, Project Manager hos Ardagh Glass Holmegaard.

Vil du også spare på energiudgifterne og opnå en grønnere drift?

Det er dyrt at bruge unødvendig energi – både for klimaet og din virksomheds økonomi. Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at lave en uvildig vurdering af din virksomheds optimeringspotentiale.

Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde med dig, hvor du kan høre mere om vores tekniske og grønne tilgang.

Ring nu på (+45) 27 59 66 85
eller kbh@ngs.dk

Kristian Bloch-Hansen
Sales Engineer

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os