Feldborg Savværk & Pallefabrik

Case

Optimering af tørrestuer

Feldborg Savværk og Pallefabrik A/S er en familieejet virksomhed fra 1962, som producerer træemballage, bl.a. paller og specialemballage. Virksomheden har haft et godt samarbejde med Nordic Green Solutions om flere energispareprojekter. Derfor valgte de også at tage fat i NGS’ rådgiverteam, da produktionens tørrestuer skulle energioptimeres.

Feldborg Savværk og Pallefabrik har et stort forbrug af varme, som overvejende går til at tørre træ i tørrestuerne. Virksomheden har fået eftermonteret varmegenvinding og frekvensstyret ventilatorer i tørrestuerne for at reducere energiforbruget, men med henblik på at energioptimere yderligere, ønskede virksomheden at undersøge optimeringspotentialet ved at etablere en stop & go-funktion i tørrestuerne.

”Samarbejdet med Nordic Green Solutions har fungeret rigtig godt. De har beregnet, hvad vi kunne spare på at energioptimere vores tørrestuer, hvormed vi fik et godt beslutningsgrundlag. Samtidig har de sørget for at søge tilskudsmidler, som har været med til at fremme processen. Særligt dokumentationen i forbindelse med at søge tilskud var ikke noget, vi kunne have varetaget selv.”
– Dann Handberg Madsen, direktør, Feldborg Savværk og Pallefabrik A/S

Projektet

Nordic Green Solutions beregnede energibesparelsen ved at implementere en stop & go-funktion i 3 af Feldborg Savværk og Pallefabriks eksisterende tørrestuer. Stop & go-funktionen er primært en videreudvikling af frekvensstyring. Dette betyder, at der bliver monteret ekstra sensorer, som gør det muligt at stoppe ventilatorerne og varmen i tørrestuerne flere gange i løbet af en tørrecyklus. Dette giver en besparelse på varme såvel som en besparelse på el til ventilatorerne.

Det primære formål med en stop & go-funktion er at reducere tiden, som ventilatorer til luftskifte og pumper til varme kører. Den faktiske tørretid – det vil sige tiden, det tager at tørre træet til den ønskede fugthed – er den samme som i før-situationen.

På baggrund af projektet har Feldborg Savværk og Pallefabrik kunnet reducere deres energiforbrug med 505.683 kWh årligt. Samtidig sørgede Nordic Green Solutions for at søge tilskud til energispareprojektet via Energistyrelsens erhvervspulje, hvorfra virksomheden fik dækket næsten 40 % af investeringen i energioptimeringen.

Foruden den økonomiske gevinst ved projektet, påpeger Feldborg Savværk og Pallefabriks direktør, Dann Handberg Madsen, at energioptimeringen har resulteret i en kvalitetsforbedring af det tørrede træ, da virksomheden bedre kan styre tørreprocessen med den nye stop & go-funktion.

Projektets resultater

  • Energibesparelse på 505.683 kWh årligt
  • Forbedring af træets kvalitet efter tørreproces
  • Reduktion af CO2-udledning

Få et grønnere og mindre energiforbrug

Få hjælp til at optimere energiforbruget, så du kan spare på energiudgifterne og opnå en grønnere drift.

Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde med dig, hvor du kan høre mere om vores tekniske og grønne tilgang.

Ring nu på (+45) 27 59 66 85
eller kbh@ngs.dk

Kristian Bloch-Hansen
Sales Engineer

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os