HAI Horsens

Case

Fremstilling

Energioptimering styrker konkurrenceevnen

I samarbejde med Nordic Green Solutions har virksomheden HAI Horsens A/S gennemført mange energispareprojekter, bl.a. energioptimering af glasblæsningsudstyr og ventilationsanlæg. Gevinsten er et reduceret energiforbrug, der styrker virksomhedens økonomiske og miljømæssige bundlinje.

HAI Horsens A/S specialiserer sig i overfladebehandling af aluminium og har siden 2014 samarbejdet med Nordic Green Solutions om løbende energioptimering af produktionen i Horsens.

”Nordic Green Solutions har hjulpet os med at realisere flere gode energispareprojekter. Vi har oplevet, at andre energirådgivere har en meget teoretisk tilgang til energioptimering. Sådan er det ikke i Nordic Green Solutions. Her tager rådgiverne udgangspunkt i produktionen og udfordrer os på vores egne idéer, så vi ender med det mest optimale og rentable energispareprojekt”, fortæller Jan Køpke Rohdemejer, adm. direktør hos HAI Horsens A/S.

Fra trykluft til eldreven glasblæsning

Et af de seneste energispareprojekter, som HAI Horsens A/S har gennemført i samarbejde med Nordic Green Solutions, er energioptimering af noget af fabrikkens glasblæsningsudstyr.

HAI Horsens A/S har hidtil brugt trykluft som drivmiddel til glasblæsning af emner, men trykluft er ikke særlig energivenligt til formålet. Derfor undersøgte virksomheden mulige alternativer og fandt frem til et anlæg, hvor der kan glasblæses uden anvendelse af trykluft. Dette anlæg virker i grove træk ved, at de emner, der skal glasblæses, anbringes på en fikstur i anlægget. Fiksturen bringes i rotation, hvorved der suges glaspartikler op i anlægget, hvor emnerne roterer med høj hastighed igennem glaspartiklerne. Den lille elmotor, som driver rotationen af fiksturen, har et langt mindre energiforbrug end trykluft. Som følge heraf er energiforbruget faldet til under 10 % af, hvad det var før.

”I forbindelse med energioptimeringen af vores glasblæsningsudstyr foretog Nordic Green Solutions beregninger af energibesparelsen og ansøgte om energisparetilskud til projektet. Vi har ikke selv tid til at lave de nødvendige beregninger og dokumentation, så det er afgørende for os at have en samarbejdspartner, der kan sikre at energispareprojektet bliver realiseret med tilskud til investeringen”, siger Jan Køpke Rohdemejer.

Energioptimering og konkurrenceevne går hånd i hånd

Da HAI A/S opkøbte en tysk fabrik i Kurtscheid, der også specialiserer sig i overfladebehandling af aluminium, blev det tydeligt for Jan Køpke Rohdemejer, hvilken betydning løbende energioptimering egentligt har haft for den danske produktions energiudgifter og dermed konkurrenceevne.

”På fabrikken i Kurtscheid har energioptimering ikke stået højt på dagsordenen. F.eks. er der ingen eller minimal styring på køl og varme i produktionen, hvilket resulterer i en masse energispild – og det kan mærkes på energiregningen. HAI Kurtscheid bruger 12,6 % mere af omsætningen på el, gas og olie, end man gør i HAI Horsens” fortæller Jan Køpke Rohdemejer.

Skal energioptimering skabe mest mulig værdi, handler det ifølge Jan Køpke Rohdemejer om at tænke på helheden frem for de enkelte energibesparende tiltag. Det er nemlig dér, hvor synergierne opstår – og det er der masser af eksempler på i den danske produktion.

”Vi har netop installeret tre malekabiner i en nyetableret bygning, og her har vi prioriteret energieffektive løsninger højt. Vi investerer gerne ekstra i en mere avanceret styring til ventilationsanlægget, når det betyder, at ventilationen automatisk reguleres efter forskellige faktorer i vores produktion, og vi derved kan minimere energispild,” fortæller Jan Køpke Rohdemejer.

Han fremhæver også, at energioptimering er vigtigt for HAI A/S’ konkurrenceevne som en bæredygtig leverandør.

”Der bliver i stigende grad fokuseret på slutproduktets bæredygtighed, og det stiller krav til os som leverandør. Dog er det vigtigt, at en grøn filosofi giver mening. Vi har naturligvis fokus på at mindske vores aftryk på klimaet, men det er nødvendigt at investere i de rentable optimeringsprojekter, som også skaber værdi for vores økonomi og produktionsprocesser. Det er her, hvor målrettet energioptimering sammen med Nordic Green Solutions spiller en vigtig rolle,” siger Jan Køpke Rohdemejer.

Få et grønnere og mindre energiforbrug

Få hjælp til at optimere energiforbruget, så du kan spare på energiudgifterne og opnå en grønnere drift.

Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde med dig, hvor du kan høre mere om vores tekniske og grønne tilgang.

Ring nu på (+45) 27 59 66 85
eller kbh@ngs.dk

Kristian Bloch-Hansen
Sales Engineer

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os