Jytas

Case

Jytas sparer 410.000 kr. årligt på konvertering fra naturgas til varmepumper

JYTAS er en produktionsvirksomhed med speciale i præfabrikeret modulbyggeri – byggerier der opføres med moduler. Byggerierne er fleksible løsninger, som anvendes i både offentlige og private rum, f.eks. til kontorer, institutioner, hospitaler, forskning og boliger.

JYTAS har gennem flere år haft fokus på at reducere deres produkters og produktions energiforbrug og klimapåvirkning. Som led i denne strategi valgte JYTAS, at deres nuværende varmekilde i form af naturgas skulle udskiftes til en mindre miljøbelastende løsning. Det blev startskuddet til et samarbejde med NGS, som rådgav JYTAS i forbindelse med konverteringen fra naturgas til varmepumper.

Projektet

Ansvarlighed står højt på JYTAS’ prioritetsliste og virksomheden har gang i mange tiltag, heriblandt er de i fuld gang med deres ESG-strategi. Derfor lå det også lige til højrebenet, at JYTAS skulle skifte fra naturgas til varmepumper, der gør virksomheden uafhængig af de fremtidige naturgaspriser.

Økonomisk set resulterer varmepumpeprojektet en god reduktion af virksomhedens energiudgifter.

Teknisk rådgivning
og tilskud

I forbindelse med konverteringen til varmepumper hjalp NGS med at sikre den rette tekniske løsning samt de nødvendige beregninger af projektet og dets energibesparelse. Derudover stod NGS for at søge tilskud til projektet fra Energistyrelsens Erhvervspulje.

Tilskuddet dækker knap 30 % af den samlede investering i varmepumperne, som resulterer i en tilbagebetalingstid på ca. 6 år.

”Vi har fået kompetent rådgivning og hjælp til alt dokumentationsarbejdet samt valg af løsning. Det har været rart for os med en samarbejdspartner, som har sikret, at der er lavet de korrekte beregninger og at vores dokumentation lever op til myndighedernes krav.”

Morten Brødbæk Sørensen, Økonomichef hos JYTAS A/S.

Solceller og nye projekter

Sideløbende med varmepumpeprojektet har JYTAS etableret solceller, som kan dække dele af energiforbruget. Herudover har virksomheden renoveret deres varmesystem i en af produktionshallerne, hvor strålevarme er blevet skiftet ud med varmepaneler.

Virksomheden er dermed godt på vej mod bedre løsninger og kigger ind i andre relevante optimeringsprojekter i samarbejde med Nordic Green Solutions.

”Der har været fuld attention og opfølgning fra NGS’ side, hvilket har gjort det lettere for os at komme i mål med projektet.”

Morten Brødbæk Sørensen, Økonomichef hos JYTAS A/S.

Projektets resultater

  • Lavere energiudgifter: 410.000 kr. besparelse årligt
  • Reduceret CO2-aftryk: 187,07 tons CO₂-besparelse årligt
  • Tilbagebetalingstid på varmepumpeprojekt: ca. 6 år
  • Tilskud fra Energistyrelsens Erhvervspulje: knap 30 % af omkostningerne til varmepumper

Se også:

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os