KSN Industri

Case

Industri

Energioptimering af produktionsbygninger

Energioptimering af opvarmning, belysning og klimaskærm i produktionsbygninger resulterede i både økonomiske og driftsmæssige gevinster for KSN Industri.

Da KSN Industri overtog deres nyindkøbte produktionsbygninger i Bjerringbro, var der ingen tvivl om, at bygningerne skulle energioptimeres. Som udvikler, konstruktør, installatør og servicepartner på specialkonstruerede maskiner, havde KSN Industri en klar idé om de tekniske løsninger, de ønskede implementeret i energioptimeringsprojektet. Med Nordic Green Solutions som sparringspartner blev potentialet for energibesparelser og tilskud hertil klarlagt.

»Gennem vores datterselskab, DS Energy, kendte vi i forvejen til Nordic Green Solutions, da vi tog kontakt til dem omkring energioptimering af vores produktionsbygninger. 

Nordic Green Solutions foretog en målrettet screening, som skabte overblik over besparelserne og tilskudsmulighederne,« siger Henrik Larsen, ejer og administrerende direktør hos KSN Industri.

Nordic Green Solutions foretog en målrettet screening, som skabte overblik over besparelserne og tilskudsmulighederne.

Henrik Larsen, ejer og adm. direktør, KSN Industri

Opvarmning af bygningerne udgjorde ét af de helt store fokuspunkter i energioptimeringsprojektet, da bygningerne ved overtagelse blev luftopvarmet af oliefyrede enheder på bl.a. ventilationsanlægget, hvor de udvendige rør på ventilationsanlægget ikke var isoleret.

I stedet for at fortsætte med at bruge ventilationssystemet til opvarmning af bygningerne, har KSN Industri etableret strålevarme i samtlige produktionshaller, hvor hver hal har sit eget varmesystem, og naturgasbrænderne er monteret udvendigt på bygningerne.

Strålevarme var det helt rigtige valg for os. Vi har mulighed for at hurtigt kunne regulere temperaturen i vores produktionsbygninger. F.eks. slukkes gassen til strålevarmen i den enkelte hal, hvis en port åbnes. Derudover fylder teknikken til strålevarmen næsten ingenting, mens bygningerne opvarmes meget mere effektivt end før, hvor luften, som blev opvarmet, steg mod loftet. Vi kan allerede nu se, at vores varmeforbrug er reduceret markant.

Henrik Larsen.

Ventilationssystemet i bygningerne er blevet bibeholdt og energioptimeret, så ventilatoren nu er behovsreguleret og styret af tryk i sugestrengen. Samtidig er de udvendige rør på ventilationsanlægget blevet isoleret for at minimere varmetabet.

Foruden energioptimering af varmesystemet, har KSN Industri også opnået besparelser ved effektivisering af bygningernes klimaskærm og belysning. Flere af portene i produktionsbygningerne er blevet udskiftet med nye porte, mens de øvrige porte er blevet lukket af. Belysningen er blevet skiftet til sensor-styret LED og installeret således, at alt lys slukkes, når alarmen i bygningerne slås til, hvilket er både tids- og energibesparende.

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os