Klimasyn

Klimasyn - Hvad, hvornår og hvordan?

Artikel

Hvad er et klimasyn?

Klimasynet er et supplement til det nuværende energisyn, som større virksomheder i Danmark er forpligtiget til at gennemføre hvert 4. år. Mens energisynet analyserer virksomhedens energiforbrug, giver klimasynet jer overblik over virksomhedens CO2-udledning og identificerer potentielle CO2-reducerende tiltag.

Hvem skal have lavet klimasyn?

Fra 1. juli 2024 træder de nye regler for energisyn, klimasyn og energiledelse i kraft. Reglerne medfører, at:

  • virksomheder med et årligt energiforbrug over 10 TJ have udført et energi- og klimasyn
  • virksomheder med et årligt energiforbrug over 85 TJ skal have indført certificeret energiledelse efter ISO50001 og gennemført klimasyn

Frist for klimasyn

Virksomheder, som er omfattet af de nye regler for klimasyn, skal senest den 1. august 2026 og min. hvert fjerde år gennemføre et klimasyn.

Skal klimasynet og energisynet laves samtidig?

Klimasynet og energisynet kan udføres uafhængigt af hinanden. Økonomisk set kan det være en fordel at udføre klima- og energisynet samtidig, da der i processen for udarbejdelse af de to rapporter analyseres mange af de samme ting. Har I for nyligt opdateret jeres virksomheds energisyn, kan det alligevel give god mening at udføre klimasynet inden for nærmeste fremtid. Med klimasynet får I nemlig et aktuelt overblik over jeres CO2-udledninger og konkrete forslag til reduktion heraf. Klimasynet er desuden et krav for virksomheder, som ønsker at søge midler fra puljen til omstillingsstøtte.

Hvordan udføres et klimasyn?

Den præcise fremgangsmåde for udarbejdelse af klimasynet er endnu ikke fastlagt, da der afventes offentliggørelse af retningslinjer fra Energistyrelsen. Tager vi udgangspunkt i bekendtgørelsen, skal klimasynet omfatte følgende:

  1. Kortlægning af virksomhedens nuværende CO2-udledninger via gennemgang af regnskaber, fakturaer og andre relevante datakilder. Gennemgangen skal dække min. 90 % af virksomhedens udledningsprofil.
  2. Identifikation af potentielle CO2-reducerende tiltag i virksomheden, f.eks. energieffektivisering, omlægning til vedvarende energi, ændringer i produktionsprocesser, transport, indkøb mv.
  3. Vurdering af de identificerede tiltags CO2-reduktionspotentiale og økonomi. Beregn hvor meget CO2 der kan spares og hvad det vil koste at implementere tiltagene.
  4. Prioritering af de mest relevante tiltag ud fra CO2-reduktion, økonomi og andre hensyn som f.eks. forsyningssikkerhed.

Du er velkommen til at række ud til vores Sales Engineer, Kristian Bloch-Hansen, hvis du f.eks. har spørgsmål til, om din virksomhed skal lave klimasyn, hvornår og hvordan I bedst griber det an.

Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde med dig, hvor du kan høre mere om vores tekniske og grønne tilgang.

Ring nu på (+45) 27 59 66 85
eller kbh@ngs.dk

Kristian Bloch-Hansen
Sales Engineer

Klimasyn

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os