Grøn skattereform

Grøn skattereform sender et klart signal til industrien om at sætte fart på den grønne omstilling

Artikel

Grøn omstilling behøver ikke være dyrt. Men det kan være dyrt at lade være. Og meget tyder på, at det fra 2025 bliver væsentligt dyrere at lade være.

Regeringen præsenterede den 20. april 2022 deres bud på en grøn skattereform, som sender et klart signal til industrien om, at der skal sættes fart på den grønne omstilling. Reformen giver ifølge NGS’ adm. direktør, Johnny Ryser, et konkret og langsigtet indblik i fremtidens CO2-afgifter, hvilket har manglet i de danske virksomheder.

Skattereformen lægger op til, at der fra 2025 og frem til 2030 skal spares 3,7 mio. ton CO2 via lineær indfasning af en CO2-afgift. Samtidig fastsættes der en bundpris for kvotevirksomheder, hvilket betyder, at afgiften stiger, hvis den forventede kvotepris falder, således der skabes sikkerhed for opfyldelse af 2030-reduktionsmålet.  Dermed vil CO2-afgiften i 2030 lyde på:

750 kr. for ikke-kvote virksomheder
375 kr. for kvotevirksomheder (1.125 kr. inkl. kvotepris)
100 kr. for mineralogiske processer (850 kr. inkl. kvotepris)

Stigende energiudgifter

Indfasning af CO2-afgiften vil altså betyde, at virksomheder har udsigt til stigende energiomkostninger. For virksomheder, som ikke er omfattet af EU’s kvotehandelssystem, vil priserne for forskellige energityper komme til at stige som følgende i 2030 med en afgift på 750 kr. pr. ton CO2.

EnergitypeCO2-indhold [kg/kWh]Prisstigning 2030 [kr./kWh]
El0,0120,009
Fjernvarme0,0320,024
Naturgas0,2040,153
LPG0,2270,170
Motorbenzin0,2630,197
Petroleum0,2590,194
Gas-/dieselolie0,2660,200
Fuelolie0,2860,215
Petroleumskoks0,3350,251
Stenkul0,3390,254
Koks0,3850,289
Halm, skovflis, træpiller, træaffald00
Affald0,1530,115
CO2-emissionsfaktorerne benyttet for de enkelte energiformer er fastsat efter Energistyrelsens årsstatistik samt Basisfremskrivning 2020 og tager afsæt i de forventede udledninger i 2030.

Støtte til grøn omstilling

Reformen kommer dog ikke uden en vigtig økonomisk håndsrækning til virksomhedernes grønne omstilling. Der afsættes i alt 7 mia. kr. i støtte, som fordeler sig med 4 mia. kr. til omstillingsstøtte og 3 mia. kr. til investering i fangst og lagring af CO2 frem til 2030.

NGS’ direktør, Johnny Ryser, ser mange positive aspekter i regeringens udspil, særligt mht. støtte:

”Omstillingsstøtten er essentiel for mange virksomheder. Kan man få f.eks. 50 % af sin investering i støtte, er der langt flere virksomheder, som selv kan stå for den sidste halvdel af finansieringen. Samtidig er det positivt, at der også sættes fokus på at støtte CO2-fangst og -lagring. Det er nemlig også en vigtig brik i at opfylde 2030-reduktionsmålet.”

Johnny Ryser, adm. direktør Nordic Green Solutions

Foruden CO2-afgifter og støtteordning til grøn omstilling i industrien, lægger regeringens bud på en grøn skattereform også op til, at det nuværende energisyn udvides til et klimasyn, så virksomheder får lavet en plan for deres grønne omstilling. Klimasynet vil blive et krav for omstillingsstøtten – et helt oplagt krav ifølge Johnny Ryser:

”Klimasynet er et helt naturligt første skridt til at skabe en mere bæredygtig forretning. Uden overblik over status quo, bliver klimaindsatsen i en virksomhed ikke målrettet og effektiv. Derfor oplever vi i NGS også en stor efterspørgsel på netop hjælp til at skabe overblik over virksomhedernes udledninger og mulige indsatsområder.”

Johnny Ryser, adm. direktør Nordic Green Solutions

Samtidig påpeger Johnny Ryser, at der ikke er grund til at vente med at gå i gang eller videre med de grønne initiativer i virksomheder:

”De høje energipriser, som vi ser lige nu, vil jo formentligt falde igen på et tidspunkt. Men med udsigt til en CO2-afgift, er der jo ingen tvivl om, at omkostningerne til energi vil stige igen. Taget med in mente, at mange virksomheder allerede nu kan få støtte fra erhvervspuljen til at implementere eksisterende tekniske tiltag, som kan reducere CO2-udledningen væsentligt, så er der ingen grund til at vente med den grønne omstilling i de danske virksomheder”.

Johnny Ryser, adm. direktør Nordic Green Solutions

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os