Fra Dansk Energirådgivning til Nordic Green Solutions

Fra Dansk Energirådgivning til Nordic Green Solutions

Artikel

Efter 15 år som Dansk Energirådgivning er navnet nu skiftet ud, og vi kommer fremover til at gå under navnet Nordic Green Solutions eller forkortelsen NGS. Navneændringen sker som led i bedre at favne de brede grønne løsninger, som vi allerede tilbyder. Beslutningen om at gå fra et dansk til et engelsk navn NGS bunder i en international ambition om at være med til at skabe en klimaneutral industriproduktion.

Grønne løsninger

I takt med at fokus inden for energirådgivning har forandret sig inden for de seneste år, har NGS løbende tilpasset sig og udviklet nye grønne løsninger, der matcher markedet. Vi hjælper i dag andre virksomheder igennem hele processen lige fra at skaffe overblik over kundens klimaaftryk til finansieringen og gennemførelsen af konkrete CO2- og energibesparende initiativer.

”Vi bliver en form for »Home of Green Business«, hvor vi favner alt, hvad der skal til som virksomhed for at opnå grøn indstilling. Det er nemlig ikke længere nok at tale om grøn omstilling. I stedet skal vi have en grøn indstilling. Den kommer vi med”, siger administrerende direktør Johnny Ryser.

Grøn indstilling behøver ikke at være dyrt. Men det kan være dyrt at lade være. Johnny Ryser peger på flere forskellige områder, som virksomhederne skal forholde sig til inden for nærmeste fremtid. Det gælder eksempelvis CO2-afgifter, rekruttering og ikke mindst kundekrav.

“Vi vil ikke længere købe noget, hvorpå der er en stor klimabelastning. Og skal vi alligevel købe noget med stor klimabelastning, så vil vi vide, at leverandøren gør noget for at reducere den. Det gælder også business-to-business-markedet. Hvis ikke virksomhederne arbejder henimod at blive grønne, så risikerer de at blive overflødige. De risikerer at miste kunder.”

International ambition

Som uvildig rådgivningsvirksomhed har vi gennem de seneste år opbygget stærke og unikke kompetencer, som i dag kan anvendes på både gamle og nye forretningsområder – både nationalt og internationalt.

NGS har foruden hovedkontoret i Silkeborg afdelinger Odense, Frederikshavn, Esbjerg, Borup og Ringkøbing. Derudover planlægges også kontor i Hamborg, og Tyskland er således første skridt på vejen mod internationalisering.

“Selvom navnet er skiftet og ambitionerne store, er vi stadig de samme 42 dygtige medarbejdere med den samme grønne indstilling – klar til at hjælpe store såvel som små virksomheder med at gøre de komplekse løsninger enkle”, afslutter Johnny Ryser.

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os