Navigering i klimakrisen – Industriens rolle og udfordringer

Nyheder

En brændende platform

Industriens ledere står over for en kritisk og umiddelbar udfordring. I følge Klimarådets EEA’s rapporter er vi langt fra at nå vores klimamål.

Johnny Ryser, CEO NGS

De eksisterende initiativer forventes kun at dække 43-48% af den nødvendige reduktion af drivhusgasudledninger for at nå EU’s klimamål for 2030, hvilket efterlader en betydelig kløft. Denne brændende platform kræver akut handling og innovation i flere nøglesektorer.

Centrale punkter for dig som leder

 • Øget fokus på grøn eksport og teknologi: Eksport af grøn teknologi er nøglen til Danmarks klimaindsats.
 • Hastende handling og acceleration: Der kræves en markant acceleration for at nå klimaneutralitet.
 • Investering i vedvarende energi og energieffektivitet: Er kritisk for at reducere udledninger og fremme økonomisk vækst.
 • Opdatering af National Energy and Climate Plans (NECPs): Er nødvendigt for at afspejle nye ambitioner og politikker.

Branchespecifikke udfordringer

Industrien har en betydelig rolle at spille i bestræbelserne på at opnå klimaneutralitet. Ifølge EEA-rapporten bidrog den industrielle sektor i 2021 med 21% af EU’s samlede drivhusgasudledninger. Der har været en konsekvent nedgang i udledninger fra denne sektor, med en betydelig reduktion på 35% observeret indtil 2021 sammenlignet med 1990-niveauer.

Nøgleområder for reduktion af udledninger i industrien inkluderer

 • Forbedret energieffektivitet: Der har været en kontinuerlig forbedring i specifikke udledninger på grund af faktorer som forbedret energieffektivitet og øget anvendelse af biomasse og affald som energikilder​​.
 • Reduktion i processrelaterede udledninger: Betydelige reduktioner i processrelaterede udledninger har bidraget til den samlede nedgang i sektorens udledninger​​.
 • Investeringer i lav-kulstof teknologier: Stigende CO2-priser har gjort investeringer i lav-kulstof teknologier mere attraktive. Det er dog nødvendigt med yderligere incitamenter for at fremme investeringer i grønne industrier​​.


For at opnå yderligere reduktioner inden 2030, er der behov for

 • Omstrukturering af industriprocesser: Dette kan inkludere elektrificering af processer og anvendelse af kulstofneutrale brændstoffer som brint.
 • Øget brug af cirkulær økonomi og net-zero teknologier: Disse tilgange er nødvendige for at opnå ambitiøse klimamål og adressere udledninger, der er vanskelige at reducere​​.
 • Skalering af teknologier: Som f.eks. carbon-capture-utilisation and storage (CCUS).


Industriens engagement og innovation i disse områder er afgørende for at opnå de nødvendige udledningsreduktioner og understøtte overgangen til en mere bæredygtig fremtid – derudover er der selvfølgeligt de øvrige industrier:

 • Bygninger: Selvom der var en betydelig reduktion i GHG-udledninger i byggesektoren i 2022, er det nødvendigt med en hurtigere implementering af renoveringsbølgen og stærkere politikker for at realisere omkostningseffektive emissionsreduktioner inden 2030​​.
 • Transport: Transportsektoren har over de seneste årtier haft en langsommere fremgang i udledningsreduktion og kræver en øget indsats​​.
 • Landbrug: Landbruget er også et område, hvor der er behov for fremskyndet indsats for at reducere udledninger​​.
 • Energi: Selvom der har været fremskridt, særligt i vedvarende energi, må indsatsen i energisektoren også accelereres for at nå målene​​.


Implementering og Innovation

Det er tydeligt, at der er behov for omfattende ændringer i disse sektorer.
Investeringer i grønne teknologier og innovationer er afgørende. Danmarks potentiale som en førende nation i grøn teknologi skal udnyttes for at øge klimanytten af dansk eksport​​. Samtidig skal der udvikles stærkere politikker og foranstaltninger på tværs af disse sektorer for at sikre betydelige fremskridt mod målene​​.

Konklusion

Udfordringen for industriens ledere er klar: Der kræves en kombination af øget ambition, hurtig implementering og innovativ tænkning. Denne brændende platform er en mulighed for at tage ansvar og lede vejen mod en mere bæredygtig og klimaneutral fremtid. Ved at adressere disse udfordringer med beslutsomhed og kreativitet, kan vi som ledere bidrage væsentligt til denne afgørende globale indsats.

Kilder:
EEA Rapport 7/2023
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2023/download
Klimarådet: Danmarks globale indsats, 28. November 2023
https://klimaraadet.dk/da/analyse/danmarks-globale-klimaindsats

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os