Fra fossile brændsler til grøn energi

Fra fossile brændsler til grøn energi

Artikel

Kigger vi på klimagevinsten ved at udfase fossile brændsler, så er det vist de færreste virksomheder, som ikke kan se pointen i at skifte gas- eller oliefyret ud med en varmepumpe, der kører på grøn el.

Dog er svaret ikke helt så lige til, hvis vi snakker det økonomiske perspektiv. Det er nemlig ikke uden omkostninger, når en virksomhed udfaser de fossile brændsler ved at investere i en grønnere energikilde.


Men måske det ikke er så dyrt, som du går og tror? Eller måske det er overraskende dyrt IKKE at hoppe med på elektrificeringsbølgen nu frem for om 5 år?

Indlægget her er for dig, som gerne vil blive klogere på nogle af de økonomiske aspekter, du bør tage med i din virksomheds overvejelser omkring konvertering fra fossile brændsler til grøn energi. Vi kommer blandt andet ind på de stigende energiafgifter, betydningen af en mulig CO2-afgift samt mulighederne for økonomisk støtte.

1
Energiafgiften på fossile brændsler stiger de kommende år

Regeringen og en række aftalepartier vedtog i slutningen af 2020 en grøn skattereform, der har fokus på at gøre det danske erhvervslivs energiforbrug mere klimavenligt. Reformen medfører blandt andet, at afgifterne på virksomhedernes forbrug af fossile brændstoffer hæves med 6 kr. pr. GJ. Det svarer til en afgiftsforhøjelse på 105 kr. pr. ton CO2e for naturgas.

For industri med almindelige processer indfases afgiften fra 2023 og frem til 2025, mens landbrug og gartneri samt mineralogiske processer mv. først får indfaset afgiftsstigningen fra 2025.

Energiafgiftsforhøjelser

Kilde: Finansministeriet 

Uanset industri er der altså udsigt til højere energiafgifter. Det er bare én af de økonomiske grunde til, at det giver god mening at påbegynde udfasningen af fossile brændstoffer nu, hvis I ikke allerede er i gang.

2
Udsigt til ensartet CO2-afgift

De højere energiafgifter et blot første fase i den grønne skattereform, som skal bidrage til at indfri Danmarks målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030. Anden fase omhandler indfasningen af en ensartet CO2e-afgift. I løbet af 2021 vil en ekspertgruppe påbegynde arbejdet med at udforme et forslag til implementering af en ensartet CO2e-afgift for erhverv.

Det er altså endnu uvist, hvad CO2e-afgiften helt konkret kommer til at lyde på og omfatte. Dog har Det Miljøøkonomiske Råd anbefalet en ensartet afgift på 1.200 kroner per ton CO2 i alle erhverv, inklusive landbrug. Vi har regnet lidt på, hvad en sådan afgiftsstørrelse vil betyde for en virksomhed, som anvender naturgas.

Kilde: Energistyrelsens basisfremskrivning

Bliver ovenstående afgift en realitet, er der altså udsigt til væsentlig større energiomkostninger for de virksomheder, som fortsat anvender fossile brændsler. Det kan derfor være essentielt for din virksomhed at få undersøgt, hvordan I kan reducere eller helt udfase jeres forbrug af fossile brændstoffer.

3
Tilskud til grønne investeringer med erhvervspuljen

Selvom det bliver dyrere at anvende fossile brændsler, så er det ingen hemmelighed, at der også er omkostninger forbundet med at konvertere til grøn energi. Investeringen i en varmepumpe kan godt virke som en stor mundfuld for mange virksomheder – særligt hvis der f.eks. står et velfungerende gasfyr i produktionen, som sagtens kunne køre nogle år endnu. Som rådgivere møder vi ofte virksomheder, der er i tvivl om, hvorvidt det økonomisk set kan svare sig at konvertere fra fossile brændsler til grøn energi nu. Der er flere faktorer, som har betydning for, om investeringen er rentabel. En af de ting, som ofte er med til at skubbe tilbagebetalingstiden indenfor en acceptabel ramme, er et tilskud fra Energistyrelsens erhvervspulje.

Erhvervspuljen er målrettet privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder og har særligt fokus på at fremme tiltag, hvor der konverteres fra fossil energi til el. Det betyder helt simpelt, at Energistyrelsen prioriterer denne type projekter, når de tildeler tilsagn om tilskud.

Med erhvervspuljen kan din virksomhed søge tilskud til en række tiltag, der reducerer energiforbruget. Tilskuddet dækker op til 50 % af din virksomheds omkostninger til energioptimering inkl. honorar til energirådgiver. Du kan blive meget klogere på, hvad du kan søge tilskud til, hvor stort et tilskud du kan få samt hvordan du ansøger her.

4
Merafskrivning på driftsmidler – et investeringsvindue til og med 2022

Den tidligere omtalte skattereform har ikke kun til formål at gøre det dyrere at anvende fossile brændsler. Den indeholder nemlig også tiltag, som skal gøre det økonomisk attraktivt at investere i konvertering væk fra fossile brændsler. Foruden at skattereformen tilføjer ekstra midler til den førnævnte erhvervspulje, så indeholder reformen også et investeringsvindue, hvor afskrivningsgrundlaget midlertidigt øges med 16 pct. af investeringsudgiften for investeringer i driftsmidler (maskiner, inventar mv.) foretaget fra 23. november 2020 til udgangen af 2022.

Da investeringsvinduet har til formål at understøtte den grønne omstilling, gælder det ikke for maskiner, der drives eller kan drives af fossile brændstoffer som f.eks. benzin, diesel, olie, gas, kul og koks.

En fordel at komme i gang nu

Investeringsvinduet og muligheden for tilskud fra erhvervspuljen er begge værd at tage med i overvejelserne, hvis din virksomhed gerne vil udfase de fossile brændsler. Kombineret med de stigende afgifter, kan det nemlig godt blive en god business case at konvertere til grøn energi nu frem for om 5 år.

Hvad vil det koste din virksomhed at udfase de fossile brændsler?

Lad os tage et kig på det. Det er ganske uforpligtende og gratis at booke et indledende møde med os, hvor vi kortlægger investeringsmulighederne. Skal vi tales ved?

Kontakt os eller book et møde her.

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os