Dobbelt væsentlighedsanalyse, bæredygtighed, LCA, klimaregnskab og meget mere.

Dobbelt væsentlighedsanalyse

Hvad er en dobbelt væsentlighedsanalyse?

Som navnet antyder, handler en dobbelt væsentlighedsanalyse om at vurdere, hvilke bæredygtighedsområder der er væsentlige for din virksomhed ud fra to perspektiver:

  • Hvilken positiv/negativ indvirkning har virksomheden på omverdenen (mennesker, miljø og samfund)?
  • Hvordan påvirker omverdenen virksomhedens finansielle situation via bæredygtighedsrisici og -muligheder?

Hvordan vurderes væsentlighed?

European Sustainability Reporting Standards (ESRS) er en samling af standarder og retningslinjer designet til at guide virksomheders bæredygtighedsrapporteringen. Formålet er at etablere en mere ensartet og sammenlignelig tilgang til rapporteringen. Standarderne adresserer forskellige emner indenfor miljø, sociale forhold og governance (også kaldet ESG). Det er emnerne i ESRS, som din virksomhed skal forholde sig til i dobbelt væsentlighedsanalysen.

Et emne er væsentligt, hvis du vurderer, at det enten har en har en stor indvirkning på mennesker eller miljø og/eller er af finansiel betydning for din forretning. F.eks. kan din virksomheds CO2-udledning og affaldshåndtering have væsentlig betydning for omverdenen. Omvendt kan risikoen for klimaforandringer eller forurening have indvirkning på din virksomhed.

Hvem gælder kravene for?

Dobbelt væsentlighedsanalysen er et lovkrav for virksomheder omfattet af CSRD. Er din virksomhed en SMV, er du derfor ikke forpligtiget til at udføre analysen, men der kan stadig være stor værdi i processen. Kravet om CSRD gælder for følgende virksomheder:

Børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D) +500 ansatte

Børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse C) +250 ansatte

Børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D) mindre end 250 ansatte

Jens Thomsen, Senior Sustainability Manager, NGS

Rådgivning og interim sustainability services

Kom godt i mål

Dobbelt væsentlighedsanalysen er fundamentet for en god ESG-rapportering, som opfylder kravene i CSRD. Det kan dog hurtigt virke uoverskueligt at navigere i de mange ESRS-emner og udvælge målepunkterne, som er væsentlige for jer at rapportere om.

Hos Nordic Green Solutions kan du få hjælp til at komme sikkert og effektivt igennem processen. Vores konsulenter hjælper med alt fra at indsamle og analysere den nødvendige data til at vurdere både intern og ekstern påvirkning af de forskellige bæredygtighedsaspekter. Når vi har styr på de væsentlige målepunkter, hjælper vi også gerne med at udforme konkrete handlingsplaner, der kan forbedre din virksomheds bæredygtighedspræstationer.

Mangler du ekspertisen eller ressourcerne til at komme i mål med opgaven, tilbyder vi at være ekstern rådgiver på projektet eller interim konsulent in-house i din virksomhed.

Hør, hvordan vi kan hjælpe

Dobbelt væsentlighedsanalysen er et vigtigt værktøj i ESG-arbejdet, som er med til at forme din virksomheds bæredygtighedsstrategi og -rapportering. Vores rådgivningsteam skræddersyer processen for analysen og sikrer, at du lever op til både krav fra samarbejdspartnere og lovgivning.

Vi tilbyder også et forløb for jer, som endnu ikke er underlagt CSRD-kravene, men gerne vil bruge dobbelt væsentlighedsanalysen i jeres ESG-arbejde.

Kontakt os og hør mere.

Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde med dig, hvor du kan høre mere om vores tekniske og grønne tilgang.

Ring nu på (+45) 28 11 15 36
eller jet@ngs.dk

Jens Thomsen
Engineering Manager – Sustainability Solutions

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os