SMV:Grøn 2.0, grøn omstilling, bæredygtighed

Livscyklusanalyse

Ved du, hvordan dine produkter eller services påvirker miljøet?

Livscyklusanalyse, livscyklusvurdering, life cycle assessment, LCA. Metoden har mange navne, men summen er, at en livscyklusanalyse anvendes til at vurdere miljøpåvirkningerne forbundet med et produkt eller service gennem hele dets livscyklus – lige fra udvinding af råvarer til affaldshåndtering.

Når du kender dine produkters ellers services miljøbelastning, har du et godt grundlag for at dokumentere og forbedre bæredygtigheden for din virksomheds løsninger.

Hos Nordic Green Solutions kan du få hjælp af vores erfarne sustainability-team til at gennemføre LCA’er på produkt-, service- eller virksomhedsniveau.

Træf miljørigtige beslutninger på baggrund af en LCA

Forbrugere træffer i stigende grad beslutninger ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Skal dit produkt eller din service udmærke sig på miljøfronten, er der god grund til at have styr på miljøpåvirkningerne og mulighederne for forbedring. Netop dette kan LCA’en hjælpe dig med.

Anvend en LCA til at:

  • Dokumentere dine produkters/services bæredygtighed overfor kunder og andre interessenter
  • Analysere og vurdere værdikæden for miljømæssig og økonomisk besparelsespotentiale
  • Udpege indsatsområder, hvor miljørigtige initiativer giver mest effekt
  • Sammenligne det miljømæssige aftryk ved dine produkter eller services

GUIDE

Sådan kommer du i gang med livscyklus-analyse (LCA)

Processen for udarbejdelse af en LCA

Infografik - LCA (livscyklusanalyse)

Tilpas livscyklusanalysen efter behov

LCA’en er en fleksibel løsning, der kan tilpasses i både omfang og kompleksitet. Således får du udarbejdet en LCA, som passer til netop din virksomheds behov.

Fælles for alle typer af LCA er livscyklustankegangen og de fundamentale rapporteringsprincipper. Disse er med til at sikre LCA’ens kvalitet og gennemsigtighed samt at analysen udarbejdes på baggrund af hele produktets/servicens livscyklus og ikke kun dele heraf.

En livscyklus defineres typisk ud fra afgrænsningsprincipperne: ”cradle to cradle”, ”cradle to grave” og ”cradle to gate”. 

LCA, PCF eller EPD?

Det kan være svært at gennemskue de forskellige afgrænsninger, analysemetoder og certificeringer. Hos Nordic Green Solutions hjælper vi med vurdere, hvilken analyse der matcher din virksomheds behov bedst.

PCF

Product Carbon Footprint

En PCF er fokuseret på at måle og vurdere den samlede mængde CO2e, der udledes i løbet af hele produktets livscyklus. Det vil sige CO2e-udledningen forbundet med produktion, distribution, brug og bortskaffelse af produktet.

EPD

Environmental Product Declaration

En EPD eller miljøvaredeklaration er en standardiseret metode til at dokumentere byggematerialers miljøpåvirkning, når de produceres, anvendes og bortskaffes. EPD’en udarbejdes på baggrund af en LCA og giver et godt sammenligningsgrundlag for produkters bæredygtighed.

Klar til det næste grønne skridt?

Hos Nordic Green Solutions kan vi hjælpe dig med at få overblik over din virksomheds CO2-udledning og miljøpåvirkning – hvad enten det er på et produkt, en serviceydelse eller hele din virksomheds værdikæde.

Vi tilbyder både at udarbejde LCA’er som ekstern rådgiver eller in-house konsulent i din virksomhed. Læs mere om fordelene ved vores interim sustainability services her.

Book et møde

Vi sidder klar til at aftale et uforpligtende møde med dig, hvor du kan høre mere om vores tekniske og grønne tilgang.

Ring nu på (+45) 28 11 15 36
eller jet@ngs.dk

Jens Thomsen
Engineering Manager – Sustainability Solutions

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os