Dobbelt væsentlighedsanalyse, bæredygtighed, LCA, klimaregnskab og meget mere.

Få tilskud til dokumentation af klimaaftrykket

Nyheder

Et klimaregnskab er et godt værktøj til at sikre din virksomheds konkurrenceevne i et marked, hvor bæredygtighed fylder mere og mere. Er din virksomhed SMV, har I lige nu chancen for at få tilskud til at udarbejde jeres klimaregnskab – eller blot komme et skridt videre med at få styr på CO2-udledningen. Med Erhvervshusenes CO2-pulje kan I nemlig søge tilskud til en række ydelser relateret til at dokumentere eller verificere jeres klimaaftryk på virksomheds- eller produktniveau.

CO2-puljen er åben for ansøgninger d. 27. februar 2023 – 26. marts 2023.

Hvad er CO2-puljen?

CO2-puljen er en tilskudsordning, der løber fra 2022 til 2025, hvor der årligt bliver afsat 4,7 mio. kr.. Puljen er tiltænkt små og mellemstore virksomheder, der enten ønsker at få dokumenteret deres klimaaftryk eller få verificeret deres klimaaftryk af en rådgiver. Mere specifikt kan jeres virksomhed modtage tilskud til udgifter, der er relateret til dokumentation af CO2 udledning, certificering gennem miljømærkning eller kompetenceudvikling herom.

Gennem puljen har I mulighed for at søge en tilskudsvoucher på 25.000-75.000 kr. til at hjælpe med udgifterne til dokumentation og verificering af klimaaftrykket.

I kan modtage en voucher svarende til halvdelen af virksomhedens projektbudget – dog maksimalt 75.000 kr.. I som virksomhed skal medfinansiere tilskuddet enten igennem timer, kontant eller i en kombination af begge.

Eksempler på konkrete projekter, det er muligt at søge dette tilskud til, er bl.a.

  • Køb af rådgiver til at udregne og dokumentere klimaaftryk
  • Rådgivning til indsamling af den nødvendige data til at måle klimaaftryk (scope 1, 2 og 3)
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere, som fremover kan monitorere og dokumentere klimaaftryk
  • Tilkøb af officielt anerkendte miljømærker, såsom Svanemærket eller andre type 1 eco-labels
  • Rådgivning om relevante tredjepartsverifikationer, fx branche- eller produktspecifikke

Kravene for at modtage tilskud

Da tilskuddet gælder for små og mellemstore virksomheder, skal I opfylde kravene beskrevet nedenfor for at blive taget i betragtning.

  • Max. 249 ansatte 
  • Dansk CVR-nummer 
  • Årlig omsætning på maksimalt 50 mio. EUR. Eller en samlet årlig balance på maksimalt 43 mio. EUR.  

Derudover skal I inden afsendelse af jeres ansøgning have indhentet tilbud på rådgivningen, I ønsker at søge tilskud til. Da støtten i CO2-puljen er af offentlige midler, betyder det nemlig, at man er forpligtiget til at afsøge markedet og indhente minimum to tilbud fra kvalificerede rådgivere.

Projektet, I søger tilskud til, må gerne være påbegyndt inden ansøgningen er sendt. Dog dækker voucheren kun udgifter til ydelser, der påbegyndes efter godkendelse af ansøgningen. I skal senest 12 måneder efter I har modtaget tilskuddet have afholdt samt betalt den sidste udgift i forbindelse med projektet. Dertil skal der være skrevet en slutrapport og anmodet om udbetaling inden de 12 måneders udløb.

Kort åbningsvindue for puljen

CO2-puljen åbner op for ansøgninger d. 27. februar og er kun åben til d. 26. marts. Der er dog annonceret endnu en ansøgningsrunde i efteråret 2023.

Hos NGS har vi rådgivere med speciale i bl.a. klimaregnskaber og LCA’er. Ønsker du at bruge din voucher fra CO2-puljen til at kortlægge, dokumentere eller verificere din virksomheds klimaaftryk på produkt- eller virksomhedsniveau, er vi klar til at hjælpe.

Kontakt NGS’ Tobias Høenhof Nielsen på +45 28 35 99 17 eller på thn@ngs.dk for mere information om CO2-puljen.

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os