SMV:Grøn 2.0, grøn omstilling, bæredygtighed

SMV:Grøn 2.0

Nyheder

Hvad er SMV:Grøn 2.0?

SMV:Grøn 2.0 er en voucherordning finansieret af EU, som giver din virksomhed mulighed for at ansøge 50.000-150.000 kr. i tilskud til investeringer, rådgivning eller en kombination af begge dele.
Formålet med ordningen er at støtte din virksomheds grønne initiativer med henblik på at reducere forbrug af ressourcer og mængden af affald og dermed fremme en bæredygtig udvikling.

Der kan søges tilskud til rådgivning og investering (dog ikke investering i energiomlægning, varmepumper, solceller, fjernvarme osv.) Investering og rådgivning kan stå alene eller kombineres derimellem.

Der er i alt 8 vouchers. Dog kan der kun ansøges om én voucher ad gangen.
Investeringstilskuddet udgør 25% og rådgivningstilskuddet udgør 50%.

Hvornår kan der søges?

Ansøgningsrunder:

 • 13. september – 11. oktober 2023
 • 12. oktober – 15. november 2023
 • 16. november – 13. december 2023
 • 14. december 2023 – 24. januar 2024

Ansøgninger til SMV:Grøn kan indsendes løbende og kan ses under den enkelte voucher her >

Investeringstilskud

Ved ansøgningen skal investeringen være afklaret og relevant for din virksomheds cirkulær økonomi. Investeringstilskuddet kan bl.a. omfatte:

 • Certificeringer
 • Miljømærkninger
 • Nyt software
 • Nye maskiner eller udstyr
 • Test af eksisterende udstyr

Rådgivningstilskud

 • Afklaring og identifikation
  Støtte til at finde ud af, hvordan din virksomhed kan gøre tingene mere miljøvenlige, som at redesigne produkter, processer eller mindske affald.
 • Cirkulær forretningsmodeller
  Hjælp til at udvikle mere bæredygtige forretningsmodeller og arbejdsprocesser.
 • Markedsfremme
  Støtte til at øge efterspørgslen efter miljøvenlige løsninger og produkter.
 • Grøn omstilling
  Muligheder for at samarbejde med andre virksomheder og bygge kapacitet til at blive mere miljøvenlig.
 • Test af løsninger
  Midler til at afprøve og evaluere miljøvenlige ideer og løsninger for din virksomhed.

Hos NGS kan vi rådgive og hjælpe dig med dine bæredygtighedsrapporter. Dette kan bl.a. omfatte rådgivning til ESG, LCA eller og/eller klimaregnskab.
Derudover kan vi også være behjælpelige med teknisk rådgivning i form af teknologiundersøgelse, dimensionering og meget mere.

Betingelserne for at modtage en voucher

 • Markedsafsøgning er et nødvendigt trin, uanset om du ansøger om tilskud til investering eller rådgivning. Hvis du kombinerer begge, skal begge aspekter markedsundersøges.
 • Du kan kun ansøge om én voucher ad gangen, og der er i alt otte vouchers til rådighed. Derfor kan du kun have én aktiv støtteperiode ad gangen.
 • Der er kontant medfinansiering i programmet
 • Der er et obligatorisk opstartsmøde, der afholdes online. Dette møde gennemgår bl.a. forløbet i detaljer og finder sted, når din ansøgning er blevet godkendt, men inden bevillingsdokumenterne sendes til underskrift.

Har du brug for rådgivning?

Med støtten i hånden er det nemmere at komme i gang med arbejdet mod den grønne omstilling i din virksomhed.

Arbejdet starter med at lægge en langsigtede strategi, og her kan et rådgivningsforløb give dig konkret viden om, hvor I bør sætte ind.

En betydelig del af ansøgningerne til SMV:Grøn 2.0 omfatter anmodninger om rådgivning inden for områder som CSRD, ESG-rapportering, LCA, klimaregnskab og andre projekter, der er dækket af SMV:Grøn 2.0-programmet. Hos NGS har vi ekspertisen til at guide dig og din virksomhed gennem disse projekter.

Har du spørgmål til SMV:Grøn, brug for rådgivning eller andet, så giv os endelig et kald eller send en mail.

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os