Få tilskud fra Erhvervspuljen

Grøn skattereform

Nyheder

Grøn skattereform giver 2 milliarder i omstillingsstøtte.

Folketinget har d. 19. marts 2024 vedtaget en aftale om omstillingsstøtte til industrien frem mod 2030. Aftalen tildeler næsten to milliarder kroner til konkrete CO2-reducerende tiltag – men kun til virksomheder, der gennemfører et klimasyn.

Johnny Ryser, CEO NGS

Omstillingsstøtten er en velkommen gulerod

Fra 2025 indfases CO2-afgiften for industrien, som gør det markant dyrere at anvende fossile brændsler. Aftalen om omstillingsstøtte skal ses som en økonomisk håndsrækning til de virksomheder, der har sværest ved at omstille sig fra fossile brændsler til grøn energi.

”Omstillingsstøtten giver en meget velkommen gulerod til den tunge industri, hvor konvertering væk fra fossile brændsler kræver massive investeringer i omstillingen af produktionen – og koster samtidig på de løbende energiomkostninger, da elektricitet stadig er betydelig dyrere end både gas og olie”

Johnny Ryser, CEO hos Nordic Green Solutions

De knap 2 milliarder omstillingsstøtte bliver udmøntet i to forskellige støtteordninger; en investeringsstøtte og en driftsstøtte.

  • Virksomheder vil kunne søge investeringsstøtte til CO2-reducerende tiltag efter først-til-mølle-princippet i perioden 2025 til 2029.
  • Driftsstøtten har til formål for at kompensere virksomheder for at investere i tiltag, som vil resultere i markant højere driftsomkostninger grundt elektricitetspriserne. Driftsstøtten virker som et udbud, hvor virksomhederne bl.a. skal konkurrere på CO2-reduktioner per støttekrone, og løber fra 2025 til 2034.  

El bliver konkurrencedygtigt – ikke kun for den tunge industri

Omstillingsstøtten giver den tunge industri et væsentligt økonomisk incitament til at omstille fra sort til grøn energi i de kommende år, men støtten er primært målrettet CO2-intensive virksomheder inden for almindelig proces, raffinaderier, indenrigssøfart, mineralogiske processer mv. og Nordsøen. Hører man ikke i denne kategori, er der dog ingen grund til at vente for længe med omstillingen til el.

”Når CO2-afgiften bliver indfaset fra 2025, bliver el efterhånden konkurrencedygtigt på prisen. Energistyrelsen forventer selv, at prisen på el rammer under fossile energiformer omkring 2030”

Johnny Ryser, CEO hos Nordic Green Solutions

CO2-afgiften rammer bredt de virksomheder, som anvender fossile brændsler. Derfor giver det god mening for langt de fleste virksomheder at overveje allerede nu, hvordan de bedst muligt får konverteret til grøn energi. Selvom der ikke er omstillingsstøtte at hente til alle, så kan langt de fleste virksomheder søge tilskud til CO2-reducerende tiltag gennem Energistyrelsens Erhvervspulje.   

Krav om klimasyn

For at kunne få del i omstillingsstøtten, skal de CO2-intensive virksomheder have gennemført det nye klimasyn. Klimasynet er en udvidelse af det eksisterende energisyn, som medfører, at virksomhederne fremover også skal kortlægge CO2-udledninger og tilhørende reduktionspotentiale.

Bliv godt forberedt, mens vi venter på bekendtgørelsen

Hos Nordic Green Solutions ser vi frem til, at bekendtgørelsen for aftalen om den nye omstillingsstøtte til industrien bliver klar. Er din virksomhed én af de energitunge virksomheder, som omstillingsstøtten er målrettet, er vi allerede nu klar med rådgivning om, hvordan I kan indtænke støtten i jeres grønne omstilling.

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os