Nye regler for Energistyrelsens Erhvervspulje

Nu bliver det nemmere og hurtigere at søge tilskud fra erhvervspuljen

Nyheder

Energistyrelsen har vedtaget 7 initiativer, som gør det mere attraktivt for virksomheder at søge tilskud fra erhvervspuljen. Initiativerne forventes at træde i kraft d. 1. januar 2023.

De 7 initiativer

  • CO2 indføres som et tildelingskriterie. Det betyder, at projekter, der sparer CO2 men ikke energi, også kan opnå støtte, f.eks. ved konvertering væk fra fossil gas til biobrændsel eller fjernvarme
  • Kravet om konkurrenceudsættelse fjernes, således de ansøgte projekter ikke længere skal konkurrere om tilskuddet. Dermed kommer støtten hurtigere ud at virke i virksomhederne
  • Det bliver muligt at igangsætte projekter efter indsendelse af ansøgning
  • Der indføres en positivliste med tiltag, som modtager en fastsat støttesats for at lette administrationen
  • Støttesatsen til investeringer i grøn omstilling inkl. energispareinitiativer hæves
  • Der stoppes for tilskud til installation af nye gaskedler
  • Der indføres en prioriteringsfaktor for gaskonverteringer, så det økonomisk set bliver mere attraktivt at ansøge om gasreducerende projekter.

Kilde: https://ens.dk/presse/ny-aftale-skal-goere-det-nemmere-virksomhederne-soege-erhvervspuljen

Ændringerne er afgørende for at sikre fremdrift i virksomhedernes grønne omstilling

Hos Nordic Green Solutions er vi glade for, at der er blevet lyttet til vores input til, hvordan erhvervspuljen gøres mere attraktiv for virksomhederne.

”Erhvervspuljen er et vigtigt redskab til at sætte fart på den grønne omstilling i virksomhederne. Derfor har vi også kæmpet for, at Erhvervspuljens regler skulle justeres, således der er flere muligheder for tilskud samt en væsentlig kortere behandlingstid på ansøgningerne. Det sker nu, og det er vi utroligt glade for, da det betyder, at endnu flere grønne projekter kan blive realiseret og gavne virksomheder, samfund og klima.”, fortæller Johnny Ryser, adm. direktør i Nordic Green Solutions.

Hvad er tilskudsmulighederne for dit projekt?

Den sidste ansøgningsrunde i Erhvervspuljen i år er åben d. 30. august – 11. september 2022. Er du ikke blandt ansøgerne i denne runde, vil de nye regler formentligt være trådt i kraft, hvis du søger tilskud næste år. Vil du have indblik i, hvordan reglerne kommer til at påvirke dit projekt, er vores rådgivere klar til at svare på dine spørgsmål og guide dig videre.

Nyheden er opdateret d. 4. juli 2022

Få grønne nyheder?

Indtast din e-mail nedenfor

Vil du vide mere?

Kontakt os