Nyheder

Nyheder

Danmarks 10. bedste arbejdsplads 2024

NGS er én af Danmarks bedste arbejdspladser. I 2024 blev Nordic Green Solutions kåret som Danmarks 10. bedste arbejdsplads med 20-49 medarbejdere. Hvert år kårer …

Nyheder
Få tilskud fra Erhvervspuljen

Grøn skattereform

Grøn skattereform giver 2 milliarder i omstillingsstøtte. Folketinget har d. 19. marts 2024 vedtaget en aftale om omstillingsstøtte til industrien frem mod 2030. Aftalen tildeler …

Nyheder

Navigering i klimakrisen – Industriens rolle og udfordringer

Industriens ledere står over for en kritisk og umiddelbar udfordring. Ifølge Klimarådets og EEA’s rapporter er vi langt fra at nå vores klimamål.

Nyheder
Energisyn

Nye lovkrav for energisyn og energiledelse – EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED)

Den nye lovgivning, vedtaget den 13. september 2023, har indført regler om energisyn og energiledelse, der kan have betydelig indvirkning på din virksomhed.

Nyheder
SMV:Grøn 2.0, grøn omstilling, bæredygtighed

SMV:Grøn 2.0

Med SMV:Grøn 2.0 kan du få økonomisk tilskud på op til 150.000 kr. til at styrke din virksomheds grønne omstilling.

Nyheder
Dobbelt væsentlighedsanalyse, bæredygtighed, LCA, klimaregnskab og meget mere.

Få tilskud til dokumentation af klimaaftrykket

Krav fra større virksomheder om dokumentation på klimaaftrykket, kommer til at have stor betydning for virksomheders konkurrenceevne.

Nyheder

Nordic Green Solutions åbner kontor i Tyskland

Det er ikke kun i Danmark, at virksomhedernes interesse i rådgivning om grøn omstilling, energi- og ressourceoptimering er stor. Også syd for grænsen efterspørges der …

Nyheder

Bruger du de forkerte energinøgletal?

Mange virksomheder opgør deres virksomheds energipræstation i specifikke nøgletal, f.eks. energiforbrug pr. produceret enhed, m3 eller ton. Selvom anvendelsen af denne type nøgletal er gængs, …

Nyheder

Grønt samarbejde med Autobranchen Danmark

Autobranchen Danmark vil gøre en indsats for, at deres ca. 1.200 medlemsvirksomheder går en grønnere fremtid i møde. Der er nemlig store økonomiske og konkurrencemæssige …

Nyheder
Klimaregnskab

Science Based Targets er også relevant for SMV’er

Science Based Targets initiative (SBTi) er et FN-partnerskab, som hjælper virksomheder med at sikre, at deres klimamål lever op til Paris-aftalens mål om max. 1,5 …